Aavan empiirinen selvitys osoittaa, että tähystys on paras tapa estää suolistosyövän kehittyminen. Kunnalliseksi seulontatestiksi suositeltu ulosteen veritesti ei yksinään riitä vähentämään suolistosyöpäkuolemia.

“Suolistosyövät ovat nyt Suomen toiseksi yleisin syöpätyyppi.” Helsingin Sanomat kirjoitti 28.7.2019 suolistosyöpien lisääntymisestä. Artikkelissa kerrotaan myös Suomessa käyttöön otetusta ulosteen veritestistä, jota suositellaan kunnille suolistosyöpien seulontatavaksi.   

Ulosteen veritestillä yritetään löytää jo olemassa oleva syöpä. Yksilön kannalta on kuitenkin aina parempi löytää sairaus esiasteena. 

Lääkärikeskus Aavan gastroenterologian yksikön tuore selvitys osoittaa, että paksusuolisyövän esiasteet ovat nykyisin erittäin yleisiä ja ne pystytään toteamaan ja poistamaan paksusuolen tähystystutkimuksella eli kolonoskopialla. 

Joka neljänneltä löytyi adenoomia 

Paksusuolensyöpä saa alkunsa adenoomapolyypeistä. Kyseessä on limakalvokasvain, jossa on jo havaittavissa solumuutosta eli dysplasiaa. Adenoomapolyypit voi helposti todeta ja poistaa paksusuolen tähystyksessä.  

Lääkärikeskus Aavan gastroenterologit analysoivat vuoden 2018 aikana tehdyistä paksusuolen tähystystutkimuksista peräkkäiset 1110 tapausta, näistä 26,9 prosentissa potilaalta löytyi adenoomamuutos. Jos tarkasteluun otettiin vain yli 50-vuotiaat, adenoomia löytyi 32,1 prosentissa tutkimuksista.  

Korkea adenoomien löytymisprosentti viestii paksusuolisyövän lisääntymisestä väestössä.  

-Laadukkaasti tehdyssä kolonoskopiassa nähdään luotettavasti koko tutkittava alue, poistetaan mahdolliset polyypit ja muut limakalvomuutokset. Tutkimus toteutetaan kivuttomasti, kertoo Jari Koskenpato, Aavan vastaava gastroenterologi.   

Veritesti ei riitä ehkäisemään paksusuolensyöpiä  

Ulosteen veritesti on otettu käyttöön paksusuolisyövän seulontatestinä osassa Suomen kunnista. Veritesti osoittaa ulosteessa olevan veren ja on positiivinen vain tilanteissa, jossa suolen limakalvon rikkova syöpäkasvain aiheuttaa verenvuotoa.

Useimmat adenoomamuutokset eivät näy veritestissä, ja testi sisältää useita virhelähdemahdollisuuksia. Paksusuolen tähystys on tehtävä aina, jos ulosteen veritesti on positiivinen. Suomessa julkaistujen tutkimustulosten mukaan veritestiseulonta ei ole vähentänyt väestön kuolleisuutta suolistosyöpään.   

Paksusuolen tähystys onkin välttämätön tutkimus ennaltaehkäistäessä paksusuolensyöpää. Sillä löydetään ja hoidetaan syövän esiasteet kustannustehokkaasti. 

Apteekkituotteet nopeasti ja luotettavasti suomalaisesta verkkokaupasta – tästä kauppaan.