Sosiaali- ja terveysministeriö STM esittelee yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa rokotusjärjestyksen, jonka Ilta-Sanomat sai ennakkoon käyttöönsä.

HUOMIO! AIHEESEEN ON TÄNÄÄN TULLUT SELVENTÄVÄÄ TIETOA ELI VIRALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISEMA ROKOTUSJÄRJESTYS – LUE SE TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kyse on 11-kohtaisesta luettelosta. Tämän lisäksi asiantuntijat ovat jakaneen riskiryhmät kahteen luokkaan. Toinen on erittäin suuren ja toinen suuren riskin luokka. Erittäin suuren riskin luokkaan kuuluvat vaikeista munuaisvaivoista, elinsiirrosta ja syöpähoidosta kärsivät, kroonisesta keuhkosairaudesta ja vaikeasta astmasta kärsivät ja myös kakkostyypin diabeteksen potilaat.

Suuren riskin luokassa ovat vaikean maksasairauden, sepelvaltimotaudin ja uniapnean potilaat.

Ilta-Sanomien mukaan 11-kohtainen rokotusjärjestys on:

1. Teho-osastojen henkilökunta

2. Koronaa hoitavien tai epäilevien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta

3. Koronaa hoitavien tai epäilevien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta

4. Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat

5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, elinsiirtoyksikköjen, syöpäosastojen ja vaativan päivystyskirurgian henkilökunta

6. Yli 80-vuotiaat ja heidän kotona asuvat omaishoitajansa

7. 75–79-vuotiaat ja heidän samassa taloudessa olevat omaishoitajansa

8. 70–74-vuotiaat (sama kuin yllä)

9. Alle 70-vuotiaat, joilla on altistus vakavaan koronatautiin

10. 65–69-vuotiaat

11. Alle 65-vuotiaat, joilla altistus vakavaan koronaan