Testi toteutettiin lisäämällä verrokkivesiin shungiittia. Shungiitti on mineraali, jossa on 30-98-prosenttisesti hiiltä ja jota on käytetty vuosisatoja veden puhdistukseen.

Suomessa vesijohtovesi on pääsääntöisesti juomakelpoista ja jopa hyvänlaatuista verrattuna moniin muihin maihin. Kasvaneet asutuskeskukset isoissa kaupungeissa ovat kuitenkin asettaneet haasteita riittävälle talousveden saannille.

Monissa maalaiskunnissa voidaan vielä nauttia raikkaasta ja käsittelemättömästä pohjavedestä, kun taas suuremmissa kaupungeissa joudutaan turvautumaan puhdistettuun järvi- ja jokiveteen.

Muitakin ominaisuuksia kuin puhtaus

Vaikka vesi olisikin pohjavettä, voi se silti olla olosuhteista riippuen niin kutsutusti kovaa tai pehmeää. Tämä riippuu siitä miten paljon vesi sisältää  kalsium- ja magnesiumsuoloja. Liian kova vesi aiheuttaa tukkeumia vesihohtoverkostoon ja pyykin peseminen sillä kestää kauemmin.

Lisäksi veden pH-arvo voi olla liian hapan vesijohtoverkostolle, jolloin sitä joudutaan parantamaan. Ihmiselle kyseinen vesi olisi useimmiten täysin juomakelpoista, mutta infrastruktuurille ei.

Yleisesti voidaan todeta että pohjavesi on puhdasta. Se on jo suodattunut maaperän läpi eikä sisällä mikrobeja. Pintavesi taas sisältää humusta ja mikrobeja ja se täytyy puhdistaa vesilaitoksella. Lisäksi veteen lisätään klooria, koska veden täydellinen puhdistaminen on yksikertaisesti liian kallista.

Sanotaan että pieni, asetettujen-raja-arvojen mukainen kloorimäärä ei ole haitallista, mutta silti kloori aiheuttaa useita terveyshaittoja. Tämän lisäksi veden bakteerimäärä nousee matkalla kotitalouteen, varsinkin jos vesijohtoverkko on vanha ja vesi pääsee seisomaan putkessa. Tätäkin vähentää veden klooraaminen, mutta vastapainona ovat maku- ja hajuhaitat sekä lukuisat terveysriskit.

Säilyykö vesi siis juomalasissa yön yli?

Shungit.fi-blogin ylläpitäjä toteutti useilla eri vesityypeillä testejä ja testasi niiden epäpuhtausasteen tähän tarkoitetulla elektrolyysilaitteella.

Testin tuloksena vesi värjäytyy ja tuo esiin vahvistettuna epäpuhtaudet. Testit eivät kerro absoluuttista tulosta, eikä veden mahdollista myrkyllisyyttä, vaan relatiiviset tulokset, joita voi verrata toisiinsa silloin kun muut testiolosuhteet pysyvät vakiona.

Säilyvyyteen vaikuttaa suuresti se, että onko juomalasista juotu. Aina kun pullosta tai juomalasista juo, menee suusta bakteereita myös veteen. Nämä bakteerit tosin eivät ole ihmisille juurikaan haitallisia.

Lisäksi säilyvyyteen vaikuttaa se onko vesi kloorattua. Klooramaton pohjavesi, vaikkakin se on alunperin raikasta, on otollinen elinympäristö bakteereille silloin kun vesi on paikoillaan. Kloorattu vesi taas estää, tai ainakin hidastaa, bakteerien lisääntymistä, kuten testeistä voitiin todeta.

Yllättävän suuri vaikutus veden puhtauteen on myös sillä juoksuttaako vettä useita minuutteja. Tämä tuntuu kuitenkin veden haaskaamiselta, jos joka aamu vettä juoksuttaa kymmeniä litroja, kertoo Shungit-blogin ylläpitäjä, Jukka Hautakorpi.

Katso todella mielenkiintoinen testi alla olevalta videolta. Summa summarum: aamulla herätessään kannattaa juoda mieluummin vettä yön yli seisoneesta juomalasista kuin ensimmäistä lasillista suoraan hanasta ilman juoksuttamista. Jos vesi on vahvasti kloorattua, kannattaa vesi suodattaa ennen juomista.

Testissä apuna käytetty ja Suomessakin myytävä shungiitti on mineraali, jossa on 30-98 prosenttisesti hiiltä. Se puhdistaa vettä, neutralisoi sähkömagneettista säteilyä ja sen uskotaan parantavan monia sairauksia. Toisin kuin aktiivihiili, vettä ei suodateta shungiitin läpi, vaan shungiitti laitetaan vesiastiaan ja sen annetaan vaikuttaa veteen vähintään vuorokauden ajan.

Katso mielenkiintoinen testi myös videolta, alta. Vieraile Shungit-blogissa.