Kyselytutkimus paljastaa, että lähes joka kymmenes suomalaisista kokee seksivälineiden käytön suorastaan perverssinä. Lisäksi seksivälineistä puhuminen voi tuntua kiusalliselta neljäsosan mielestä.

Tuore kyselytutkimus osoitti myös, että kumppanin kanssa arkaillaan puhua seksiasioista. Vastaajista jopa 17 prosenttia koki seksistä puhumisen kumppanin kanssa kiusallisena.

Noin puolet vastaajista kokee seksivälineet luontaisena osana seksielämää ja he ovat uteliaita kokeilemaan uusia asioita seksiin liittyen. 58 prosenttia vastaajista suhtautuu kumppanin seksivälineiden käyttöön positiivisesti.

Nuorimpien vastaajien (18-24-vuotiaat) keskuudessa korostui se, että seksivälineitä saatetaan ostaa myös ystäville. Jopa 17 prosenttia ikäluokkaan kuuluvista vastaajista kertoi ostaneensa nimenomaan ystävälleen seksilelun.

Kyselytutkimuksella selvitettiin seksiin tai seksivälineisiin liittyviä asenneväittämiä sekä aiheeseen liittyvän keskustelun luonnollisuutta ja seksivälineiden ostokäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä.

Hotlips.fi:n tutkimustoimisto Bilendi Oy:llä teettämä tutkimus toteutettiin lomakehaastatteluna ja kohderyhmänä olivat 18-65-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen otos kiintiöitiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000 ja virhemarginaali on 3,1 prosenttia suuntaansa.