Otsikko on luonnollisesti vahva kärjistys. Persoonallisuuden häiriön diagnoosin voi tehdä vain lääkäri. Mutta tutkijoiden mielestä tunnekylmyydestä voi hyvin saada osviittaa.

Yhdysvalloissa on tehty tutkimus, jossa henkilöitä altistettiin niin kutsutulle haukotuskokeelle. Ensin oli siis kartoitettu tutkittavien henkilöiden itsekeskeisyyden ja empatiakyvyn tasoa.

Sitten heille näytettiin videomateriaalia haukottelevista ihmisistä. Niille, jotka saivat merkittävät pisteet psykopatiatestissä, haukotus ei tarttunut.

Tutkijat vetivät johtopäätöksen siitä, että tunnekylmyyttä ja empatiakyvyttömyyttä omaavan henkilön saattaa tunnistaa haukottelemalla hänen seurassaan. Jos haukotus ei tartu, henkilöllä voi olla vaikeuksia myötäelämisen kyvyissään. Haukotus tarttuu ihmisten kesken helposti, koska jäljittelemme tiedostamattamme muiden eleitä ja tunteita. Se on empatiaan kuuluva perusominaisuus.

Tutkimus julkaistiin Personality and individual differences -lehdessä. Baylorin yliopiston tutkijat kontaktoivat 135 tutkimushenkilöä.

Tutkijat korostavat, ettei haukottelutesti ole mikään psykopatian tahi narsistisen persoonallisuushäiriön diagnosointiväline, mutta yhteys on mielenkiintoinen.

Tiesitkö että ikääntymismuutoksia voi hoitaa helposti, kivuttomasti ja edullisesti pistoshoidoin? Kysy rohkeasti suomalaiselta esteettiseltä klinikalta, Medical Clinic Luxilta. Katso tästä lisää.