Diabetesliiton tuore kannanotto vetoaa yhdenvertaistamaan hoitotarvikkeiden saatavuutta kansallisesti. Diabeteksen hoitotuloksissa on alueiden välillä eroja, joita tulee kaventaa kaikilla keinoin, liitto lausuu. Julkaisemme kannanoton lyhentämättömänä alla:

Vaikuttavaan diabeteksen hoitoon kuuluvat olennaisesti laadukkaat ja tarpeen mukaiset hoitotarvikkeet. Niillä diabetesta sairastava toteuttaa päivittäistä omahoitoaan ja pyrkii kohti hoitotavoitteitaan.  

Laboratoriotestit ilman lääkärin lähetettä

Mitä parempi diabetesta sairastavan hoitotasapaino on, sitä todennäköisemmin henkilö välttyy diabeteksen lisäsairauksilta. Lisäsairauksien puolittamisella olisi mahdollista saavuttaa vähintään puolen miljardin euron vuosittaiset säästöt sairaanhoidon kustannuksissa.  

Hyvä hoitotasapaino on paras keino ehkäistä lisäsairauksia, joihin kuuluvat sydän- ja verisuonisairaudet sekä munuaisten, silmien, hermoston ja jalkojen ongelmat. Lisäsairauksien hoito aiheuttaa suurimman osan diabetekseen liittyvistä kustannuksista, yhdessä tuottavuuskustannusten kanssa.  

Diabetesliiton kartoitus hyvinvointialueiden hoitotarvikeohjeistuksista osoitti, että tarvikkeiden saamisessa on suurta alueellista eriarvoisuutta. Osa diabetesta sairastavista henkilöistä ei saa tarvitsemiaan hoitotarvikkeita ja -teknologiaa, kuten verensokerin seurantavälineitä, glukoosisensoreita ja nykyaikaisia insuliinipumppuja.

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.  

Hoitosuosituksilla asetetaan tavoitteet ja keinot diabeteksen vaikuttavalle hoidolle. Kansainväliset diabeteksen hoitosuositukset kannustavat tarjoamaan glukoosisensorointia kaikille insuliinia diabeteksen hoitoonsa käyttäville. Samaan aikaan Suomessa moni tyypin 2 diabetesta sairastava ei saa tarvitsemiaan verensokerin mittausliuskoja sormenpäämittauksia varten. Diabeteksen hoitotuloksissa on alueiden välillä eroja, joita tulee kaventaa kaikilla keinoin. 

Diabeteksen hoito on vaarassa jäädä pysähtyneisyyden tilaan, mikäli vaikuttavia hoitoja ja hoitotarvikkeita ei oteta Suomessa laajasti käyttöön. Alueellista eriarvoisuutta hoitotarvikkeissa ei voida hyväksyä.  

Kansallisella ohjauksella ja hoitosuositusten soveltamisohjeilla on varmistettava, että hyvinvointialueiden luovutusperusteet hoitotarvikkeille ovat yhdenmukaiset ja turvaavat parhaalla tavalla omahoidon onnistumista. Hoitotarvikkeet eivät ole säästökohde, vaan kannattava terveysinvestointi.  

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.