Lääkintöneuvos Heikki Pälve pohdiskeli muutama päivä sitten Helsingin Sanomien Lukijan mielipide -palstalla, että koronarokotteesta periaatteellisin syin kieltäytyvien tulisi ehkä kantaa vastuutaan hoitokuluista.

”Kokonaiskuolleisuus koronaan on noin kaksi prosenttia eli varsin suuri. Tauti on sitä tappavampi, mitä vanhempi potilas on. Yli 70-vuotiaat ovatkin pakon kannalla, kun taas alle 30-vuotiaat vastustavat sitä”, Pälve alustaa.

”Millä riskitasolla on hyväksyttävää asettaa jokin ryhmä hengenvaaraan yksilön vapauden nimissä? Kuinka suuriin taloudellisiin panostuksiin yhteiskunta on valmis tätä vapautta puolustaessaan?” hän jatkaa.

Pälven mukaan vastakkain on kaksi arvoa: yksilön oikeus päättää itseään koskevassa asiassa ja yhteiskunnan vastuu luoda kaikille sen jäsenille turva henkeä ja terveyttä uhkaavaa vaaraa vastaan. Liikenneturvallisuudessa yksilön vapautta voidaan rajoittaa.

”Olisiko nyt syytä alkaa miettiä asiaa vastaisen varalle myös vaarallisen taudin torjunnassa?” Pälve kysyy.

”Kun yhteiskunta tarjoaa maksuttoman ja turvallisen rokotuksen, siitä kieltäytymiseen pitäisi voida liittää myös vastuu seurauksista. Voisimmeko sopia, että määrätyistä rokotuksista kieltäytyminen periaatteellisin syin johtaa osittaiseen tai jopa täydelliseen korvausvastuuseen tämän sairauden hoidossa ja oheiskuluissa?”

”Vasta tällöin voidaan todeta, että päätös kieltäytyä rokotuksesta periaatteellisin syin on eettisesti oikeudenmukainen kokonaisuutta ajatellen. Nykyinen käytäntö mahdollistaa itsekkyyden eetoksen toteutumisen muiden kantaessa teon seuraukset.”

Myöhemmin Pälve on vetänyt sanojaan takaisin ja selittänyt kirjoitustaan huonoilla sanavalinnoilla. Pälve oikoi MTV:llä, että hänen ydinviestinsä koski sitä, pitäisikö ihmisen kantaa enemmän vastuuta omista päätöksistään, vai onko vastuun kanto vain yhteiskunnan asia.

Lue mitä Pälve kirjoitti (hänen omasta kirjoituksestaan) ja vedä siitä johtopäätökset asiasta.

Cura of Sweden tarjoaa Terveyden asialla -lukijoille -25% edun painopeitoista koodilla terveydenasialla25 verkkokaupassaan 
www.curaofsweden.com/fi. Syötä koodi maksuvaiheessa ja järjestelmä laskee sinulle alennetun hinnan – Koska uni on terveyttä.