Vakuutuslääkärit herättävät intohimoja monissa kansalaisissa. Nyt kansalaisten luottamusta lääkärijärjestelmään on tarkoitus korjata lakimuutoksin. Lait astuvat voimaan kesällä.

Lakimuutosten tavoitteena on parantaa vakuutuspäätösten laatua ja lisätä käsittelyprosessin avoimuutta, joutuisuutta ja tunnettuutta.

Samalla vahvistetaan vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta järjestelmää kohtaan. 

Asiantuntijalääkärin tehtävänä on ollut ottaa kantaa etuuden hakijaa koskeviin terveydentila- ja hoitotietoihin. Nyt lakiin tullaan lisäämään aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset vakuutuslääkäreiden kannanotoista.

Lisäksi asiantuntijalääkärin tulee jatkossa vahvistaa kannanottonsa sanoin ”käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta”. 

Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa vakuutuslaitoksen harkintavaltaa lisätään sen suhteen, milloin vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin on osallistuttava korvausasian käsittelyyn. Asiantuntijalääkärin ei tarvitse osallistua asian käsittelyyn, jos osallistuminen on ilmeisen tarpeetonta. 

Tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutokset 12.3.2021. Lait tulevat voimaan 1.7.2021