Nuorten eli 14–20-vuotiaiden sähkösavukkeiden käyttö on kaksinkertaistunut Suomessa vain kahdessa vuodessa: vuodesta 2021 vuoteen 2023. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Pojista sähkösavukkeita käytti päivittäin kuusi prosenttia ja tytöistä viisi prosenttia. Pojilla yleisintä sähkösavukkeiden käyttö oli peruskoulun 8. ja 9. luokalla, tytöillä ammattikoulun 1. ja 2. vuotena.

Aikuisväestössä (20–64-vuotiaat) sähkösavukkeiden käyttö oli vähäistä vuonna 2022, päivittäin sähkösavukkeita käytti noin prosentti sekä miehistä että naisista. 

-Sähkösavukkeiden päivittäinen käyttö on yleistynyt nuorilla nopeasti. Taustalla näyttävät olevan kertakäyttöiset niin sanotut vape-laitteet, jotka houkuttelevat värikkäällä ulkoasulla, makuaineilla ja sosiaalisen median näkyvyydellä, toteaa THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila.

Nuoret voivat mieltää laitteet harmittomiksi, mutta niistä hengitetään haitallisia aineita, joiden välttäminen on erityisen tärkeää silloin, kun keuhkojen ja aivojen kehitys on kesken.

-Laitteiden parempi sääntely yhdessä ikärajan korottamisen kanssa olisivat tärkeitä keinoja aloittamisen ehkäisemiseksi, Ollila jatkaa.