Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusi pääjohtaja on filosofian tohtori Mika Salminen. Salminen työskentelee tällä hetkellä THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtajana. Hän aloittaa pääjohtajana 1. tammikuuta 2024. Pesti on viisivuotinen.

”Tärkein tavoitteeni on pitää THL relevanttina yhteiskunnallisena vaikuttajana, jonka arvioihin luotetaan laajasti ja joka on haluttu yhteistyökumppani. Tämä vaatii uskottavuuden ylläpitämistä eli sidosryhmien tarpeiden kuuntelemista sekä jatkuvaa oppimista ja valmiutta muutoksiin”, Salminen sanoo.

Liikkumattomuus, ylipaino ja mt-ongelmat

Salmisen mukaan liikkumattomuus, ylipainon lisääntyminen ja eritoten nuorten mielenterveyden ongelmat ovat tämän hetken vakavimpia kansanterveydellisiä kysymyksiä Suomessa. 

”Mihinkään näistä ei ole olemassa nopeita ratkaisuja tai poppakonsteja. Meidän pitäisi keskittyä tekemään enemmän niitä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita, joita jo tehdään kunnissa ja hyvinvointialueilla. Tällaisia ovat esimerkiksi liikunnan, kulttuuritoiminnan ja yhteisöllisyyden tukeminen.” 

”Haluan myös korostaa planetaarisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä eli ihmisen ja luonnon yhteistä hyvinvointia – monestakin syystä. Tiedämme esimerkiksi, että ilmastomuutos ja sen tuomat uhat ovat osa nuorten mielen hyvinvointia rasittavista asioista.” 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin pääsyn osalta Salminen nostaa esiin työssäkäyvien ja muun väestön räikeän eriarvoisuuden. 

”Tämän ratkaisemiseksi on uskallettava uudistaa myös vaikkapa työterveysjärjestelmää, kuten THL on jo aiemmin esittänyt.”

Hyvinvointialueet tarvitsevat aikaa

Vuoden alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus herättävät kiivasta keskustelua ja huolta. 

”On selvää, ettei näin suuri muutos tapahdu ongelmitta. Alueet perivät kunta- ja sairaanhoitopiirikohtaisen järjestelmän osat, ja muutos alueellisella pohjalla toimivaksi vie aikaa”, Salminen sanoo. 

THL:llä on oma roolinsa sote-palvelujärjestelmässä. Laitoksella on useita lakisääteisiä tehtäviä, kuten vuosittain valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain tehtävät sote-palveluiden järjestämisen arvioinnit. Lisäksi THL tuottaa tutkittua tietoa sote-palveluiden johtamiseen ja työkaluja sote-ammattilaisten työn tueksi.

Salmisen mukaan THL voi auttaa ja rohkaista alueita tekemään päätöksiä, joita palvelujärjestelmän muutos vaatii – erityisesti panostamaan perusterveydenhuollon ennaltaehkäiseviin toimiin ja vahvaan yhteistyöhön kuntien kanssa terveyden edistämisessä. 

”Tämä silläkin uhalla, että erikoissairaanhoidossa on karsittava palveluverkkoa ja sairaaloiden on erikoistuttava entistä enemmän.” 

Visiona maailman vaikuttavin terveys- ja hyvinvointialan tutkimuslaitos

Salminen katsoo, että pääjohtajana hänellä on mahdollisuus kehittää paitsi THL:ää, myös vaikuttaa laajemmin koko yhteiskuntaan ja kaikkien Suomessa asuvien terveyteen ja hyvinvointiin.

”Pistää todella nöyräksi ja tietenkin myös kiitolliseksi, että tällainen mahdollisuus minulle suodaan. THL:n visio on olla maailman vaikuttavin terveys- ja hyvinvointialan tutkimuslaitos. Tätä tavoitetta haluan viedä eteenpäin. Toinen ja ehdottomasti aivan yhtä tärkeä syy on loistava henkilökuntamme. En voi kuvitella parempaa joukkoa, jonka kanssa tehdä töitä.”

Fakta

Mika Salminen (s. 1965)

  • THL:n pääjohtaja 1.1.2024 alkaen, pesti on viisivuotinen 
  • THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja syyskuusta 2022
  • Työskenteli tätä ennen noin kymmenen vuotta terveysturvaajat-osaston johtajana ja vastasi mm. THL:n koronatoimista 
  • Työskennellyt THL:ssä ja sitä edeltäneessä Kansanterveyslaitoksessa erilaisissa esimies- ja johtamistehtävissä vuodesta 1996 lähtien
  • Toiminut esimerkiksi asiantuntijana ja yksikön päällikkönä Euroopan tautikeskuksessa (ECDC) Tukholmassa sekä kansainvälisissä tutkimustehtävissä Yhdysvalloissa.
  • Koulutus: Filosofian tohtori, dosentti (luonnontieteet). Johtamiskoulutusta Aalto EE ja HAUS
  • Harrastukset: valokuvaus, lukeminen, veneily, hiihto, matkailu

Mainos
Ansaitse rahaa vastauksistasi

Vaikuta asioihin hauskalla tavalla, ja saat siitä palkkion. Ansaitse rahaa tai lahjakortteja vastaamalla mielipidetutkimuksiin. Kuluttajapaneeli on arvostettu paneeli, jonka jäsenet pääsevät vaikuttamaan tulevaisuuden tuotteiden ja palveluiden kehitykseen. Voit ansaita jopa 4 euroa per kysely. Paneelin jäseninä on jo nyt kymmeniä tuhansia eri puolella Suomea asuvia miehiä ja naisia. Hae mukaan paneeliin ja ala ansaita palkkioita jo tänään. Liity tästä.