Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti viime vuonna markkinoilta 24 tuotetta niiden sisältämien vaarallisten kemikaalien vuoksi. Yrityksiä velvoitettiin keräämään yksitoista tuotetta pois myös kuluttajilta asti.

Palautusmenettelyyn joutuneiden tuotteiden joukossa oli muiden muassa kahdeksat silmälasinkehykset. Markkinoilta poistettiin myös useita ripsiliimoja, joissa oli formaldehydiä, sekä lyijyä sisältäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Kemikaalien markkinavalvonnassa käsiteltiin vuonna 2020 yhteensä 475 valvontatapausta.

– Kemikaalituotteiden valvonta on riskiperusteisesta ja sen tarkoituksena on kannustaa toimijoita vastuullisuuteen. Valvontaa kohdennetaan vakavaa riskiä aiheuttaviin kemikaalituotteisiin ja esineisiin, sanoo Tukesin kemikaalituotteet-ryhmän päällikkö Jouni Räisänen.

Silmälasinkehyksistä vapautui liikaa nikkeliä

Tukes testautti yhteensä 21 silmälasien kehysmallia ja testien perusteella kahdeksasta kehysmallista vapautui liikaa nikkeliä. Tukes määräsi kyseiset kehykset markkinoilta poistettavaksi ja yritykset velvoitettiin myös pyytämään kyseiset tuotteet pois kuluttajilta. Nikkeli on ihoa herkistävä aine, jolle altistuminen voi aiheuttaa nikkeliallergian.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteista löytyi lyijyä

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisia aineita valvottiin muun muassa lampuista, valaisimista, muistitikuista ja mustekaseteista. Seitsemän sähkötuotetta poistettiin markkinoilta vaarallisten kemikaalien takia. Markkinoilta poistot liittyivät tuotteiden sisältämään lyijyyn. Lyijy on myrkyllinen sekä ihmiselle että ympäristölle. Lyijyn käyttöä on rajoitettu myytävissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Koronaepidemia: käsidesien määrä moninkertaistui

Koronaepidemia vaikutti viime vuonna voimakkaasti biosidien valvontaan. Käsidesivalmisteiden määrä moninkertaistui Suomen markkinoilla ja desinfiointiaineista tuli satoja ilmoituksia kemikaalituoterekisteriin. Kun rekisterissä oli vuoden 2019 lopussa alle kymmenen kemikaali-ilmoitusta käsideseistä, niin vuoden 2020 loppuun mennessä ilmoituksia oli tehty käsidesivalmisteista lähes 400 kappaletta.

Tukes ohjasi ja neuvoi aktiivisesti käsidesien valmistajia ja vähittäismyyjiä käsidesien valmistukseen, pakkaamiseen, myyntipäällysmerkintöihin ja vähittäismyyntiin liittyvissä asioissa. Suurin osa asioista saatiin valmistajien ja vähittäismyyjien kanssa kuntoon ja ainoastaan muutaman tuotteen myynti kiellettiin.

Kasvinsuojeluaineiden verkkokauppaa valvottiin

Kasvinsuojeluaineiden valvonnassa tarkastettiin erityisesti valmisteiden pakkausmerkintöjä ja valvottiin kasvinsuojeluaineiden verkkokauppaa. Toimijoilla oli joitakin puutteita mainontaa koskevien vaatimusten noudattamisessa. Myös valmisteiden merkinnöissä oli puutteita.

Myös kosmetiikkaa ja koruja valvottiin

Koruista tutkittiin nikkeliä, kadmiumin ja lyijyn pitoisuuksia sekä jalometallituotteiden merkintöjä. Kadmium aiheuttaa syöpää ja lyijy on lisääntymistoksinen aine. Niitä sisältävien tuotteiden myyminen kuluttajille on kiellettyä.

Kosmetiikkavalvonnassa keskityttiin kosmetiikan markkinointiväittämiin ja selvitettiin niiden säädöstenmukaisuutta. Kosmetiikan lainsäädännön vaatimuksista järjestettiin myös webinaari ja neuvottiin sekä ohjattiin kosmetiikan valmistajia ja myyjiä aktiivisesti. Kosmetiikkavalvonnassa tehtiin kolmelle valmisteelle myyntikieltopäätös ja yksi tuote määrättiin palautusmenettelyyn, koska tuote sisälsi metanolia. Metanoli on ihmiselle akuutisti myrkyllinen jo pienilläkin annoksilla.

Tiedot markkinoilta poistetuista tuotteista löytyvät markkinavalvontarekisteristä.