Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kertonut tänään koronaepidemiaan liittyviä faktatietoja. THL:n mukaan koronaepidemia supistuu, mutta hiljalleen. THL:n mukaan täysi rokotussarja suojaa hyvin tartunnalta.

Uusien koronatapausten määrä vähenee Suomessa edelleen, mutta tartuntoja todetaan vielä paljon. Viikolla 35 (30.8.–5.9.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 3 842, mikä oli noin 300 tapausta vähemmän kuin edeltävällä viikolla, jolloin tapauksia todettiin 4 175.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia tartuntoja ilmaantui 145 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 172 sataatuhatta asukasta kohden.

Koronavirustestejä tehtiin viime viikolla yli 169 000 kappaletta. Positiivisten testien osuus testatuista näytteistä on edelleen pienentynyt, ja oli viime viikolla noin 2,3 prosenttia. Todetuista tartunnoista 5 prosenttia oli peräisin ulkomailta ja 0,3 prosenttia näistä tartunnoista seuranneita jatkotartuntoja.

Viiveetön tartunnanjäljitys ja karanteenitoimet ehkäisevät tehokkaasti jatkotartuntoja. Viikolla 35 karanteeniin asetettiin 11 849 henkilöä, eli melkein saman verran kuin edeltävällä viikolla.

Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista on rokottamattomia

Yli 12 vuotta täyttäneestä väestöstä 82,4 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen, ja 61,3 prosenttia toisen annoksen.

Verrattuna rokotettuihin henkilöihin rokottamattomalla on selvästi suurempi riski saada tartunta ja myös oireinen koronavirustauti, viestittää THL. Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana tartuntoja on ilmaantunut suhteellisesti eniten rokottamattomien, 10–49-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa, noin 400 tapausta 100 000 henkilöä kohden. Sen sijaan täyden rokotussarjan saaneilla tartuntoja on kaikissa ikäryhmissä ilmaantunut hyvin vähän, ja ensimmäisen annoksen saaneillakin ilmaantuvuus oli useimmissa ikäryhmissä alle puolet rokottamattomien ilmaantuvuudesta.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on pysynyt viimeisten viikkojen aikana ennallaan. Kuormitus on noin kolmasosa kevään 2020 huippujaksoihin verrattuna. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia.

Koronapotilaita oli 8.9. sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan yhteensä 98, joista perusterveydenhuollon osastoilla 25, erikoissairaanhoidon osastoilla 51, ja teho-osastoilla 22 potilasta. Tautiin liittyviä kuolemia oli 8.9. mennessä ilmoitettu yhteensä 1 039.