Ne on nyt listattu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan verenpainetauti, selkäsärky ja ylähengitystieinfektiot ovat yleisimmät käyntisyyt lääkärin vastaanotolla. Näin oli myös koronavuonna 2020. Kaikkiaan avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle tehtiin 4,9 miljoonaa käyntiä.

Yksittäisistä kirjatuista diagnooseista kyynärvarren murtuma aiheutti edellisvuoden tavoin eniten käyntejä asiakasta kohti vuonna 2020, keskimäärin 1,6. 

Koronavirusinfektio kirjattiin diagnoosiksi noin 3 000:lla vastaanottokäynnillä. Koronaepäily kirjattiin diagnoosiksi yli 10 800:lla käynnillä.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanottokäyntejä oli 4,3 miljoonaa vuonna 2020. Terveyden ylläpito ja sairauden ennaltaehkäisy olivat yleisin käyntisyy hoitajan vastaanotolla. Tähän sisältyvät esimerkiksi rokotuskäynnit. 

Kirjauskattavuudessa on alueellista vaihtelua, ja suuremmissa terveyskeskuksissa kirjaaminen on usein kattavampaa. Aktiivisimpien kirjaajien joukossa on myös pieniä terveyskeskuksia.

Kokonaisuutena perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanottokäyntien syiden kirjauskattavuus ei ole kuitenkaan noussut kahteen edelliseen vuoteen nähden. 

Heikko kirjaamiskattavuus heikentää tilastojen sekä niiden pohjalta tehtyjen päätösten laatua. Tarkka ja kattava kirjaaminen tuo tehoa terveyskeskusten toiminnan seurantaan ja tutkimukseen.