Hyvä uni on tärkeää. Säännöllisen yöllisen heräilemisen on todettu nyt kaksinkertaistavan riskin kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin. Tämä riski on eritoten naisilla.

Asiaa selvitti australialaistutkimus, joka koostui kolmesta eri osasta. Osallistujat käyttivät yön aikana unta rekisteröiviä laitteita. Tutkittavien iät vaihtelivat 64-83 ikävuoden välillä. Tutkittavia oli kokonaisuudessaan yli 8000 ja seurantajakso pisimmillään 11 vuotta.

Tutkimuksessa huomioitiin myös muut kuolemanriskiä kohottavat tekijät, kuten unen kesto, painoindeksi ja esimerkiksi tupakointi.

Tutkijat muistuttavat että katkonaista unta voi olla myös siten, ettei ihminen sitä itse tajua. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että sekä liian lyhyet että liian pitkät yöunet ovat yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Tuoreiden tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että katkonainen uni on myös vaarallista pitemmän päälle.

Lähde: European Health Journal.