Äkkikuolema ei varoita – kuinka omaisia voidaan tukea?

0

Läheisille omaisen äkillinen kuolema tulee aina yllätyksenä, joten siihen ei ole osattu varautua mitenkään. Siksi läheisten tuen tarve on yleensä suuri.

Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) tutkimusjohtaja Arja Holopaisen mukaan aiheen merkitystä kuvaa myös se, että toive ”Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen” -hoitosuosituksen laadinnasta tuli kuolleen omaisen läheiseltä.

Kyseinen henkilö koki vahvasti, etteivät ammattilaiset osanneet tarjota tukeaan – tilanne oli heillekin vaikea.

Uusi hoitosuositus on suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään äkillisesti menehtyneen henkilön läheisiä.

Hoitosuosituksen taustalla on tutkimusnäyttö ja asiantuntijoiden yhteinen näkemys siitä, miten ammattilaiset voivat tukea äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä. Tähän asti ammattilaisten tukena ei ole ollut minkäänlaisia yhtenäisiä ohjeistuksia siitä, kuinka tukea omaisensa menettäneitä läheisiä.

-Äkillisen kuoleman taustalla voi olla hyvin erilaisia syitä, ja läheisenä ammattilainen kohtaa niin lapsia, aikuisia kuin iäkkäitä. Näin ollen myös tuen tarve ja sisältö voivat vaihdella, toteavat hoitosuosituksen kirjoittajat dosentti Anna Liisa Aho ja terveystieteiden tohtori Anja Terkamo-Moisio.

-Tärkeintä onkin pysähtyä kuuntelemaan äkillisesti omaisensa menettänyttä läheistä, jolloin ammattilainen osaa tarjota tukeaan yksilöllisesti, he jatkavat.

Hoitosuositusta voivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi hyödyntää muun muassa palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, poliisit ja vapaehtoisjärjestöissä toimivat.

Jaa

Kommentoi