A-klinikka Oy tuo markkinoille helppokäyttöisen digitaalisen laite- ja sovelluskeksinnön, joka tehostaa yksilöllistä hoitoa, mutta sitoo vähemmän hoitoresursseja.

Laitteen ja sovelluksen nimi on Previct. Sen kerrotaan tukevan hoitosuhdetta, kun pyritään lopettamaan tai vähentämään alkoholinkäyttöä. Previct voi reaaliaikaisen tiedon, tekoälyn ja käyttäytymisanalyysin avulla tunnistaa asiakkaan retkahdusriskin etukäteen.

Previctiin kuuluu pilvipohjainen hoitoportaali, sovellus puhelimessa sekä mukana kannettava taskukokoinen alkometri.

A-klinikka Oy on nyt pilotoinut Previctiä palveluissaan puolen vuoden ajan ja tulokset ovat hyvin positiivisia. Valtaosa asiakkaista tunsi saaneensa Previctin käytöstä tukea sekä koki sen käyttämisen helpoksi. Hoitohenkilökunnan mielestä uusi työväline on arvokas lisä hoidossa. Heidän mukaansa laite mahdollistaa asiakkaan tilanteen seuraamisen tavalla, joka ei avohoidossa muuten onnistu. Pilotista saatujen kokemusten mukaan keksintö sopii erityisesti verkkohoidon rinnalle, avohoidon tueksi ja laitoshoidon jatkohoidoksi.

Käyttö on helppoa

Mistä puhutaan? Mistä on oikein kyse? Tästä:

Asiakas saa taskukokoisen alkometrin ja puhelimen, jossa on sovellus alkometrin käyttöön ja hyvinvoinnin seurantaan. Asiakas tekee päivittäin kotioloissa useita raittiustestejä, joissa sovelluksen ottama kuva todistaa puhaltajan henkilöllisyyden. Previctin avulla rekisteröidään myös mahdolliset vertaisryhmien kokoukset ja sovelluksessa vastataan esimerkiksi kysymyksiin voinnista.

Previct käyttää mittausten tuloksia laskiessaan niin kutsuttua raittiusindeksiä. Indeksi kertoo, kuinka potilas voi ja kuinka suuri retkahdusriski kulloinkin on. Hoitotaho saa tiedon siitä, kuinka paljon potilas juo päivittäin sekä pitkällä aikavälillä.

Aktivoi potilasta ottamaan vastuuta hoidosta

Perinteiset mittausmetodit ovat aikaa vieviä ja vaativat sen, että potilas on samassa paikassa hoitotahon kanssa, kun mittauksia tehdään.

Previctin kanssa potilaat voivat toteuttaa hoito-ohjelmaa omassa arjessaan ja hoitotaho saa yksityiskohtaista reaaliaikaista tietoa potilaan voinnista, mikä puolestaan mahdollistaa jatkuvan tuen arjessa.

Keksintö tekee myös sen, että sen myötä potilas kokee itse aktiivisesti osallistuvansa hoitoon ja näin saavutetaan paremmin kestäviä tuloksia. Myös asiakkaan oman arjen haltuunotto ja siinä pärjääminen mahdollistuvat paljon aiempaa paremmin.