Kokaiinin käyttö on edelleen lisääntynyt Suomessa ja käyttö keskittyy yhä voimakkaammin pääkaupunkiseudulle, osoittaa THL:n jätevesitutkimus. Amfetamiinia puolestaan käytetään koko maassa, mutta käyttömäärät ovat valtakunnallisesti pysyneet vuoden 2020 ennätyksellistä käyttötasoa matalampina.

Tuoreimmat huumeiden laajan jätevesiseurannan tulokset ovat tämän vuoden maaliskuun näytteenotosta 27 kaupungista lähialueineen. Tutkimus kattaa noin 60 prosenttia Suomen väestöstä. Lisäksi Helsingistä, Tampereelta ja Turusta on julkaistu jatkuvan jätevesiseurannan tulokset tältä vuodelta elokuuhun saakka.

Tulosten perusteella amfetamiinia käytetään edelleen laajasti koko maassa, mutta käyttömäärät ovat lähes kaikissa tutkimuskaupungeissa matalampia kuin viime vuosina.

”Amfetamiinin käytöllä on perinteisesti ollut keskeinen merkitys koko huumetilanteen kannalta Suomessa. Tänä kesänä käytetyn kokaiinin määrä ylitti kuitenkin amfetamiinin ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla viikonloppuisin”, toteaa yksikönpäällikkö Teemu Gunnar THL:stä.

Jatkuvan jätevesitutkimuksen näytteet kerätään Helsingistä, Tampereelta ja Turusta sunnuntai- ja maanantaiaamun välisenä aikana, joten tulokset kuvaavat erityisesti huumeiden viikonloppukäyttöä.

”Amfetamiinin käytön vähentyminen viimeisen reilun vuoden aikana näkyy myös yhteiskunnallisissa lieveilmiöissä, kuten huumerattijuopumusten määrän vähenemisenä viime vuonna”, Gunnar jatkaa.

Tutkittujen huumeiden käytön kokonaismäärissä näkyi selvää laskua muun muassa Lahden ja Mikkelin alueilla edelliseen näytteenottoon verrattuna. Sen sijaan Lappeenrannan alueella trendi huumeiden käyttömäärissä on tulosten perusteella nouseva.

”Amfetamiinin käyttö lähti laskuun lainvalvontaviranomaisten laajojen huumetakavarikkojen jälkeen keväällä 2021, eikä ole sen jälkeen palautunut ennätykselliselle tasolle. Kokaiinin saatavuus on puolestaan kasvanut ylipäätään Euroopassa ja se heijastunee Suomeen. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, miksi käyttö keskittyy voimakkaasti juuri pääkaupunkiseudulle”, Gunnar arvioi.

Kokaiinin käyttö on jatkanut voimakasta kasvuaan etenkin pääkaupunkiseudulla. Kokaiinia käytetään merkittävästi myös Lahdessa sekä muissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Sen sijaan Tamperetta pohjoisempana sen käyttö on tyypillisesti vähäisempää. 
 
”Kokaiinin käytön osalta Suomi on selkeästi jakautunut. Pääkaupunkiseudulla käyttö on runsasta ja lisääntyy jatkuvasti, mutta pohjoisen kaupungeissa kokaiinin käyttömäärät ovat amfetamiiniin verrattuna edelleen hyvin vähäisiä”, sanoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä.

”Merkittävästi lisääntynyttä kokaiinin käyttöä todettiin pääkaupunkiseudun lisäksi Salon ja Kuopion alueen jätevesissä. Määrät ovat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat kuin pääkaupunkiseudulla”, Kankaanpää jatkaa.

Lisääntynyt kokaiinin määrä on näkynyt viime vuosina myös poliisin ja Tullin tilastoissa, kuten huumetakavarikoissa.

Ekstaasin käyttö vähentynyt 

MDMA:ta eli ekstaasia käytetään joka puolella Suomea, mutta myös sen käyttö on vähentynyt useissa tutkimuskaupungeissa, kuten Jyväskylässä, Lahdessa ja Porissa.

Metamfetamiinia käytetään tällä hetkellä Suomessa varsin vähän, joskin käyttö on jonkin verran lisääntynyt osassa tutkimuskaupungeista. Metamfetamiinin käyttö on laskenut selvästi vuosista 2016 ja 2017, jolloin se ylitti väliaikaisesti pääkaupunkiseudulla jopa amfetamiinin käyttömäärät.

Muuntohuumeita säännöllisesti pääkaupunkiseudulla

Suomessa ongelmakäytössä yleisimpiä muuntohuumeita, kuten synteettisiin katinoneihin kuuluvia alfa-PVP:tä ja alfa-PHP:tä, todetaan jätevesitutkimuksissa pieniä määriä säännöllisesti ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä Vihdin Nummelan puhdistamon alueella. 

Maaliskuun keräyksessä alfa-PHP:tä todettiin lisäksi Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella, Pietarsaaressa ja Savonlinnassa. Näissä kaupungeissa todetut määrät olivat pääkaupunkiseutua suuremmat.

Muuntohuumeiden käytön alueelliset ja ajalliset vaihtelut käytössä ovat jätevesitutkimuksen mukaan selvästi perinteisempiä huumausaineita suurempia.