Vauvan ensimmäisinä elinviikkoina nauttima ravinto vaikuttaa hänen kehonsa koostumukseen aikuisena. Keskosten ravitsemusta ja terveyttä koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että ensimmäisinä elinviikkoina saadun proteiinin ja rasvan runsas määrä lisää keskosvauvojen kehon niin sanottua rasvatonta painoa ja lepoenergiankulutusta aikuisena. Suuri rasvaton paino on terveydelle edullinen, sillä se kertoo suuresta lihasmassasta.

Viime vuosina on tutkittu paljon varhaisessa lapsuudessa nautitun ravinnon merkitystä aikuisten terveydelle. Aiemmat normaalisti täysiaikaisena syntyneiden vauvojen ravitsemusta koskevat tutkimukset ovat kertoneet, että normaalia suurempi proteiinipitoisuus esimerkiksi äidinmaidonkorvikkeessa altistaisi lihavuudelle myöhemmin elämässä. Keskosena syntyneiden tapauksessa asia näyttäisi olevan päinvastoin. Tulos osoittaa, että myös liian pieni proteiinin saanti voi olla terveydelle haitallista aikuisena.

Arvovaltaisessa Journal of Nutrition -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 127:ää alle 1500 gramman painoisena syntynyttä keskosta. Heitä oli hoidettu Helsingin Lastenklinikalla vuosina 1978–1985. Samat henkilöt olivat nuorina aikuisina osallistuneet laajaan terveystarkastukseen.

Tutkimuksessa selvitettiin keskosten ravitsemus kolmen ensimmäisen elinviikon aikana. Runsas proteiinin ja rasvan määrä ravinnossa näytti lisäävän kehon rasvatonta painoa voimakkaimmin kaikkein epäkypsimpinä syntyneillä keskosilla. Keskosilla yleiset sairaudet eivät selittäneet ravinnon vaikutusta.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä, että syntymän jälkeisinä viikkoina saatu ravinto vaikuttaa aikuisiän terveyteen.

Tutkimus on osa THL:n, HUSin Lasten ja nuorten sairaalan sekä Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitoksen yhteistyössä toteuttamaa Pikkukeskosen terveys aikuisiässä -seurantatutkimusta.