Kaivon kunto kannattaa tarkistaa keväisin, koska sade-, sulamis- ja tulvavedet voivat uhata veden laatua.  Niiden mukana kaivon veteen voi päätyä ympäristön epäpuhtauksia, joista voi olla haittaa terveydelle.

Vaikka kulunut talvi on suuressa osassa maata ollut vähäluminen, on Lapissa lunta satanut ennätysmäärin ja sulamisvettä on liikkeellä jopa tulviksi asti. Myös runsaiden sateiden aikana vettä on liikkeellä runsaasti.

”Mikäli tulvavesi peittää tai saartaa kaivon, ei kaivon vesi enää sellaisenaan kelpaa juotavaksi. Tällöin kannattaa odottaa tulvatilanteen rauhoittumista ja sitten puhdistaa kaivo. Kaivo on kunnostettava ja puhdistettava myös silloin, jos kaivon puutteellinen rakenne mahdollistaa sade- ja sulamisvesien pääsyn kaivon sisälle, esimerkiksi kaivon kannen raoista. Myös pieneliöt ja jyrsijät voivat tunkeutua heikkojen kansirakenteiden läpi kaivoon”, sanoo THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus.

Suunnittele sijainti ja rakentaminen huolella

Yksityiskaivot ovat omistajiensa vastuulla. Kaivon sijoittamista tontille kannattaa suunnitella huolella.

  • Kaivo kannattaa rakentaa paikkaan, jossa se on mahdollisimman kaukana veden laatua uhkaavista tekijöistä, kuten kiinteistön omasta tai naapurin jätevesijärjestelmästä.
  • Kaivon ympäröivän maaperän tulee viettää kaivosta poispäin, jotta sade- ja sulamisvedet eivät kulkeudu kaivoon.
  • Kaivon routasuojausten tulisi olla kunnossa. Näin routa ei pääse liikuttelemaan kaivon renkailta.

Kaivon sisälle kannattaa kurkistaa säännöllisesti

On selvää, ettei mikään rakennelma, edes huolella ja taidolla rakennettu kaivo, pärjää ilman säännöllistä huoltoa. Kaivonomistajien tulisikin säännöllisin väliajoin tarkistaa oman kaivonsa kunto ja rakenteet sekä tehdä tarvittavat korjaukset.

ETÄLÄÄKÄRI – edullinen ja aina lähelläsi, Klinikka Lux

Kaivon kannen tulee olla niin tiivis, ettei sadevesi pääse kulkeutumaan kaivoon kannen raoista. Kaivon sisälle kannattaa myös kurkistaa. Jos kaivon renkaiden ja putkien läpivientien saumat eivät ole tiiviit tai jos kaivon renkaiden välistä puskee kaivon sisälle puun juuria, ei kaivo toimi oikealla tavalla. Sisärakenteiden tiiviydellä varmistetaan, että vesi päätyy kaivoon oikeaoppisesti ainoastaan pohjan kautta.

Mikäli oma aika ja taidot eivät riitä kaivon kunnostamiseen, kannattaa ottaa yhteys kaivojen kunnostukseen erikoistuneeseen yritykseen.

Kaivoveden turvallisella laadulla estetään vatsatauti

Kaivon ylläpito, säännöllinen huolto ja kaivoveden laadun tutkituttaminen ovat kaivon omistajan vastuulla. Jos kaivo on ollut pitkään käyttämättä, kannattaa veden laatu tarkistaa ja tarvittaessa tutkituttaa ennen kuin vettä alkaa juoda tai käyttää ruoanlaittoon.

Kaivoveden poikkeava väri, haju tai maku voivat kertoa veden likaantumisesta, joka pahimmassa tapauksessa voi johtaa vatsatautiin. Sameaa vettä ei tule koskaan käyttää juomavetenä. Kaivon likaantumisen syy tulee selvittää ja poistaa. Jos likaantumisen syytä ei voida poistaa, voi ainoana vaihtoehtona olla uuden kaivon rakentaminen.

Epäselvissä tilanteissa kaivonomistaja voi kysyä neuvoja ja ohjeita oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Apteekkituotteet luotettavasta suomalaisesta verkkokaupasta – tilaa nyt.