Suurin osa alle 12-vuotiaista lapsista on sairaana 2–5 kertaa vuodessa. Useimmin sairastavat 3–6-vuotiaat. Heidän vanhemmillaan on myös eniten kuluja ja poissaoloja töistä lapsen sairastamisen takia, käy ilmi kyselytutkimuksesta.

Alle 12-vuotiaat lapset sairastavat keskimäärin 2–5 kertaa vuodessa. Noin joka kymmenes alle kouluikäinen sairastaa tätä useammin, eli vähintään kuusi kertaa vuodessa. Sairastaminen vähenee vähitellen lapsen kasvaessa, mutta tapaturma-alttius puolestaan lisääntyy kouluiässä. Peräti jopa viides 7–12-vuotiaista on ollut kuluneen vuoden aikana loukkaantuneena tapaturman vuoksi. Tiedot käyvät ilmi vakuutusyhtiö Ifin toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin alle 12-vuotiaiden lasten vanhempien kokemuksia lasten sairastamisesta.

-Alakouluikäisille sattuu erilaisia tapaturmia tyypillisesti leikeissä ja liikunnassa. Yleisimmät lapsivakuutuksesta korvaamamme tapaturmat ovatkin erilaisia kolahdusvammoja ja murtumia, kuvaa henkilökorvausten asiantuntija Anne Koivisto vakuutusyhtiö Ifistä.

Kaksi kolmesta vanhemmasta on joutunut käyttämään lastaan lääkärissä kuluneen vuoden aikana. Flunssa tai kuume on ylivoimaisesti yleisin syy. Toiseksi useimmin lääkärissäkäyntiä vaatii erityisesti alle 6-vuotialla yleinen korvatulehdus. Lähes kolmasosaa pikkulapsista on käytetty korvatulehduksen vuoksi lääkärissä kuluneen vuoden aikana. Seuraavaksi eniten lääkärissä käydään kurkkukivun tai nielutulehduksen, allergian tai astman sekä murtumien, kolahdusten tai nyrjähdysten takia.

-Tulokset noudattelevat pitkälti vahinkotilastoja. Yleisin lapsivakuutuksesta korvattava isompi toimenpide on korvien putkitus, jota edeltää korvatulehduskierre eli tyypillisesti useita lääkärikäyntejä ja antibioottikuureja, Koivisto toteaa.

Vanhempi keskimäärin 2,5 päivää pois

Lapsen sairastamisessa kuormittavinta on huoli lapsen voinnista. Seuraavaksi eniten päänvaivaa vanhemmille aiheuttaa muiden arkirutiinien järjestäminen sekä varsinainen lapsen hoitaminen.

Kolme viidestä työssäkäyvästä vanhemmasta on joutunut lapsen sairauden vuoksi olemaan pois töistä kuluneen vuoden aikana. Yli puolet heistä on ollut poissa 2–5 päivää, viidennes yhden päivän ja viidennes puolestaan enemmän kuin yhden työviikon. Naisilla ja miehillä on kyselyn mukaan poissaoloja lähes yhtä paljon.

Vuoden sisällä lastaan lääkärissä käyttäneet ja lääkkeitä ostaneet vanhemmat arvioivat näiden kulujen olleen keskimäärin noin 220 euroa vuodessa. Eniten lääkäri- ja lääkekuluja on 3–6-vuotiaiden lasten vanhemmilla, joista viidennes arvioi kulujen olevan yli 300 euroa. Pääkaupunkiseudulla kulut ovat keskimäärin selvästi muuta maata korkeammat.

-Vanhempien arvioimat summat kuulostavat melko maltillisilta, jos lasketaan kokonaiskustannuksia lääkärikäynneistä, tutkimuksista ja lääkkeistä, arvioi Koivisto.

Suomalaislasten yleisimmät lääkärikäyntiä vaativat sairaudet:

  1. Flunssa/kuume
  2. Korvatulehdus
  3. Kurkkukipu/nielutulehdus
  4. Allergia/astma
  5. Murtumat/kolahdukset/nyrjähdykset
  6. Atooppinen ihottuma
  7. Vatsatauti