Tuore Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä julkaistu suomalaistutkimus osoittaa, että vanhemman menettäminen ennen 21 vuoden ikää vaikuttaa vakavammin poikiin kuin tyttöihin.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että vanhemman menettäminen oli yhteydessä heikkoon mielenterveyteen, matalampiin ansiotuloihin ja heikompaan menestykseen työelämässä aikuisiällä 26–30-vuotiaana myös naisilla.

Tutkimus perustui lähes miljoonan suomalaisen aineistoon henkilöistä, jotka olivat syntyneet vuosina 1971–1986. Erityisen merkittäviä seurauksia havaittiin varhain vanhempansa menettäneillä pojilla, joilla mielenterveysongelmat näkyivät päihteiden väärinkäyttönä ja itsetuhoisena käyttäytymisenä.

Mielenterveyttä mitattiin tutkimuksessa sairaanhoitojaksoilla, mielenterveyslääkkeiden käytöllä ja mielenterveysoireisiin liittyvillä sairauspoissaoloilla.  

Isät kuolivat lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin äidit ennen kuin heidän lapsensa täyttivät 21 vuotta.