Pehmeämpi kuorsaus.

Enemmän unettomuutta ja levottomia jalkoja.

Uupumusta ja päiväväsymystä. Masentuneisuutta, päänsärkyä ja lihaskipua.

Naisten oireet ovat moninaisempia kuin miesten oireet ja ne usein tulkitaan vain vaihdevuosivaivoiksi.

Sukupuolella on väliä uniapnean synnyssä, oireilussa, toteamisessa ja hoidossa. Uniapnea on sairaus, joka lisääntyy selvästi iän mukana. Lisäksi ikä ja painoindeksin nousu vaikuttavat uniapnean vaikeusasteeseen.

Vaikka naiset kertovat tyypillisistä uniapneaoireista, he eivät pääse unitutkimuksiin yhtä usein kuin miehet. Unirekisteröinnissäkin sukupuoli vaikuttaa moniin tutkimustuloksiin merkittävästi. Miehillä diagnosoidaan enemmän uniapneaa ja he saavat useammin CPAP- tai jotain muuta hoitoa. Naiset ovat edelleen alidiagnosoituja ja alihoidettuja uniapnean osalta, vaikka he hyötyisivätkin hoidosta yhtä paljon kuin miehet.

Anatomiset erot selittävät osin sukupuolten välistä eroa sairastua uniapneaan: Naisia suojaavat ylähengitysteiden vähäisempi kokoonpainumistaipumus, ylipainon jakautuminen usein enemmän lantion kuin vyötärön alueelle sekä naishormoni. Toisaalta monirakkulaisten munasarjojen oireyhtymä lisää naisten riskiä sairastua uniapneaan. 

Ainakin 300 000 suomalaisen on arvioitu sairastavan uniapneaa. Käypä hoito -suosituksen mukaan vähintään neljä prosenttia miehistä ja kaksi prosenttia naisista sairastaa oireista uniapneaa. Keski-ikäisten kohdalla luvut nousevat: 17 prosenttia miehistä ja yhdeksän prosenttia naisista sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa.

– Uniapnea on sairaus, joka kiinnostaa ja herättää voimakkaita tunteita. Jos miettii omalla tai puolison kohdalla sairauden mahdollisuutta, kannattaa asia ottaa puheeksi terveydenhoidon ammattilaisten kanssa, järjestöjohtaja Mervi Puolanne Hengitysliitosta kommentoi.

– Hengitysliiton jäseninä on noin 3 000 uniapneasta kiinnostunutta tai sitä sairastavaa henkilöä. Naisia heistä on hieman yli 50 prosenttia. Vertaistukea on saatavilla ympäri Suomen, Puolanne kannustaa.