Voiko nenäsuihketta laittamalla estää tai ehkäistä rahapeliriippuvuutta? Voi kuulostaa ensikuulemalta hassulta, mutta kyseessä on meneillään oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahapeliriippuvuuden hoitotutkimus.

Siihen osallistuu toista sataa miestä. Osalle annetaa plaseboa (eli ei vaikuttavaa ainetta), osalle nenäsuihketta, jossa on naloksonia.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko nenäsumutteena tarvittaessa otettavasta naloksoni-lääkkeestä hyötyä rahapeliriippuvuuden hoidossa. Tarkoituksena on selvittää myös kuinka hyvin toteutettu hoito vaikuttaa rahapelaamiseen käytettyyn rahamäärään, rahapelaamisen toistuvuuteen, internetin käyttöön, elämänlaatuun, alkoholinkäyttöön ja mielialaan.

Naloksoni on lääkeaine, jolla hoidetaan esimerkiksi opiaattien yliannostuksesta kärsiviä. Suihkeessa oleva naloksoni estää dopamiinin erittymisen aivoihin. Dopamiini aiheuttaa mielihyvän kokemuksia ja osallistuu tunteiden säätelyyn.

Haittavaikutuksia seurataan koko tutkimuksen ajan. Naloksonilla ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa kuitenkaan todettu merkittäviä haittavaikutuksia. Haittavaikutukset ovat yleensä olleet lumevalmisteen luokkaa.