Pari päivää sitten avattu uusi verkkopohjainen palvelu, Diabetestalo, tarjoaa arkielämää helpottavia tietoja ja ohjeita sekä tukea diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen. Terveyskylä.fi-osoitteesta löytyvän Diabetestalon ovat toteuttaneet diabeteksen hoitoon perehtyneet erikoissairaanhoidon ja Diabetesliiton ammattilaiset yhteistyössä diabetekseen sairastuneiden kanssa. Palvelu on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kaikki Suomen viisi yliopistosairaalaa ovat olleet mukana rakentamassa Diabetestaloa. Talon vetovastuu on Turun yliopistollisella keskussairaalalla.

–Hienointa Diabetestalossa on se, että tätä on tehty kansallisessa yhteistyössä, sanoo kehittämispäällikkö Sirkku Boucht Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Diabetestalon projektipäällikkö ja Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka on innoissaan avauksesta.

–Kansallista Diabetestaloa on rakennettu todella tiiviillä aikataululla, innolla ja mahtavalla yhteistyöllä yliopistosairaaloiden diabetestiimien ja Diabetesliiton kanssa.

Tehokkaampaa hoitoa

Diabetesta koskevat tiedot ovat aiemmin olleet osin hajanaisia, alueellisesti vaihtelevia sekä enemmän ammattilaisille kuin asiakkaille suunnattuja.

–Nyt tahtotilana on ollut aito halu asiakaslähtöiseen toimintaan. Moniammatilliset tiimit miettivät toimintatapojensa kehittämistä digiajan mahdollisuuksien ja haasteiden mukaan, sanoo Ilanne-Parikka.

Valtakunnallisesti yhteneväiset ohjeet hoidossa ja ohjauksessa sekä digitaalisten hoitopolkujen rakentaminen helpottavat myös ammattilaisten työtä ja tehostavat hoitotiimien toimintaa.

Kansallista yhteistyötä

Diabetestalon sisältöä ovat rakentaneet diabeteksen hoitoon perehtyneet erikoissairaanhoidon ja Diabetesliiton ammattilaiset yhteistyössä.

–Diabetestalo on pyritty rakentamaan käyttäjille, sanoo projektikoordinaattori Tiina Granberg-Hakala Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Haluamme jatkossakin kehittää sivustoa niin, että sisältö palvelisi heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme saada palautetta, kuulla asiakkaiden toiveita ja ideoita ja kehittää sivustoa niiden avulla.

Kaikille avoin kansalaisosio on jaettu neljään osa-alueeseen: Tietoa, Tukea, Omahoito ja Palvelut. Talon elävöittämiseen on käytetty kuvia, videoita ja harjoitteita. Täten Diabetestalossa vierailu on pyritty saamaan miellyttäväksi ja kiinnostavaksi.

Tukea päivittäiseen elämään

Diabetestalon rakentamisprojektissa on ollut mukana diabeteksen hoidon moniammatillista osaamista ja asiantuntijoita jokaisesta erikoisairaanhoitopiiristä ja Diabetesliitosta: diabeteslääkäreitä, diabeteshoitajia, ravitsemusterapeutteja, fysioterapeutteja, jalkaterapeutteja, psykologeja sekä sosiaalialan ja kuntoutuksen asiantuntijoita.

Psyykkisen ja sosiaalisen tuen merkitys on suuri, koska diabetes on elinikäinen ja omahoidon voimavaroja vaativa sairaus. Valitettavasti vain harva kokee saavansa terveydenhuollosta riittävästi henkistä tukea.

–Siksi on tärkeää, että Diabetestalossa kannustetaan omahoitoon sekä kerrotaan erilaisista tuki- ja kuntoutusmahdollisuuksista, sanoo Ilanne-Parikka.

Omahoidon tietojen, taitojen ja hallinnan omaksuminen edellyttää perusteellista yksilöllistä hoidonohjausta ja tukea.

–Tarvitaan paitsi laadukasta, myös oikea-aikaista informaatiota ja neuvontaa. Diabetestaloon on koottu valtakunnallisesti yhtenevät ohjeet päivittäiseen omahoitoon ja erityistilanteisiin. Tavoitteena on aktivoida ihmisiä hakemaan omatoimisesti ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja pulmiin, sanoo Granberg-Hakala.

Omahoito-osio on monipuolinen tietopaketti siitä, mitä kaikkea diabetesta sairastavan tulee huomioida arjessa toistuvasti tai satunnaisesti.

Talo ruotsiksi syksyllä

Kun Diabetestalo on ollut kuukauden auki, siihen tehdään tarvittavat muutokset ja korjaukset. Sen jälkeen koko talon sisältö voidaan kääntää ruotsiksi. Tavoitteena on saada käännöstyö tehtyä ripeästi ja joka tapauksessa tämän hankekauden aikana, eli lokakuun loppuun mennessä.