Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES varoittaa LED-lampusta, joka on vaarallinen ja määrätty poistettavaksi markkinoilta.

Tuote on nimeltään: FIAI, 111 541 LED-lamppu.

Mikä puute tuotteessa on?

Lampussa on riittämätön erotus verkkojännitteisten osien ja kosketeltavien metalliosien välillä. Lamppu ei kestänyt jännitekoetta. Lampun rakenteessa on myös muita turvallisuutta vaarantavia puutteita. Tuote ei siten täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 62560 vaatimuksia.

Mitä pitää tehdä?

Poista tuote käytöstä välittömästi! Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.

Mikä on riski?

Sähköisku.

Vastuuyritys: Suomen Valotorni Oy, Jääli

Katso kuvat:

Avaa kuva isommaksi painamalla kuvaa
Avaa kuva isommaksi painamalla kuvaa
Avaa kuva isommaksi painamalla kuvaa