Koronan BA.4- ja BA.5-alavarianttien aiheuttamat tartunnat ovat lisääntyneet myös Suomessa. THL:n keräämissä seurantatiedoissa ne ovat jo lähes syrjäyttäneet talven ja kevään aikana vallinneet BA.1- ja BA.2-alavariantit. 

Suomessa korontartuntojen tapausilmaantuvuus on pysynyt kesäkuun alusta asti vakaana: tartuntoja on ollut viikoittain 10 000–11 000.

Kun huomioidaan tilanne muissa EU-maissa, on mahdollista, että tartuntamäärät nousevat myös Suomessa jo loppukesän aikana. 

Sairaalakuormitus on laskenut tasaisesti koko kevään ja alkukesän ajan, mutta on noussut jonkin verran heinäkuussa. Sairaanhoitopiirien tuoreimman ilmoituksen mukaan erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 308 koronapositiivista potilasta ja perusterveydenhuollossa 334.

Suuri osa noususta selittyy sivulöydöksillä, jolloin syy sairaalaan ottamiselle on jokin muu kuin koronainfektio. Koronainfektion vuoksi sairaalassa on koko maan tasolla enää noin 40 prosenttia testipositiivisista potilaista.

Tehohoidon kuormitus on toistaiseksi pysynyt vähäisenä. Koronatartuntaan liittyvien kuolemantapausten ilmaantuvuus on jatkanut laskuaan ja on nyt alimmillaan koko kuluvan vuoden aikana.

Kesän aikana varaudutaan koronaepidemian jatkumiseen myös Suomessa 

Sosiaali- ja terveysministeriö on varautunut globaalin pandemian jatkumiseen.

Epidemiatilannetta seurataan jatkuvasti yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa. Rokotusstrategia sekä testaus- ja jäljitysstrategia on päivitetty viimeksi kesäkuussa. Kunnille ja sairaanhoitopiireille on toimitettu 22.6.2022 ohjauskirje, johon on koottu toimintaohjeita epidemian hallintaa koskevien määräaikaisten säännösten päättyessä.

THL on antanut ennakkoilmoituksen, jonka mukaan koronarokotusten neljänsien annosten laajentamista tullaan suosittelemaan loppukesästä. Ennakkotiedon avulla kunnat ehtivät valmistautua rokotusten antamiseen. 

Hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista on lausunnolla 24.7.2022 asti. Tarkoituksena on palauttaa tarvittaessa tartuntatautilakiin osa väliaikaisista pykälistä, joiden avulla koronaepidemiaa voidaan hillitä. Esitys voidaan antaa jo elokuun aikana, jos koronatilanne Suomessa heikkenee olennaisesti.