Sairaanhoitajat ja lääkärit suukopuun reseptien kirjoitusoikeudesta

0

Sairaanhoitajaliitto pitää vastuuttomana ja epäeettisenä sitä, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta vastustavat tahot tuovat keskusteluun argumentteja, joiden taustalla ei ole minkäänlaista tutkittua tietoa. Näitä argumentteja on esittänyt muun muassa Lääkäriliitto.

– Syntyy vaikutelma, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudesta halutaan tahallaan antaa väärää informaatiota ja kylvää kansalaisiin epäluottamusta sairaanhoitajia kohtaan, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Kansainvälinen tutkimusnäyttö puhuu Hahtelan mukaan vahvasti sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen puolesta. Lukuisat tutkimukset osoittavat muun muassa, että lääkehoidon ja lääkkeiden määräämisen laatu ei vaihtele riippuen siitä, onko määrääjä sairaanhoitaja vai lääkäri.

Lisäksi tutkimusten mukaan potilaat ovat yleisesti tyytyväisempiä tai yhtä tyytyväisiä lääkkeenmääräämisoikeiden omaavan sairaanhoitajan hoitoon kuin perinteiseen lääkärin hoitoon.

Kansainvälisissä tutkimuksissa todetaan myös, että vaikka lääkäreitä olisikin määrällisesti riittävästi, heitä ei välttämättä ole tarpeeksi perusterveydenhuollon palveluissa. Lisäksi lääkäreiden riittämättömyys asettaa etenkin syrjäseudulla asuvat palveluiden saatavuuden kannalta eriarvoiseen asemaan. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus ja sen laajentaminen vastaavat siis varsin hyvin soten tavoitteisiin esimerkiksi hoidon tasa-arvosta.

Maailmalla moninkertaisesti enemmän

Kansallisia tutkimuksia ei vielä ole julkaistu, mutta esimerkiksi STM:n raportti sairaanhoitajan lääkkeenmääräämsioikeudesta vuodelta 2016 antaa myönteisen arvion sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden toteutumisesta.

– Tutkimusnäyttö osoittaa, ettei Lääkäriliiton julkisuudessa esittämille kannanotoille ole perusteita. Lääkkeenmääräämisoikeutta koskevan argumentoinnin tulee perustua näyttöön, ei ennakkoluuloihin, korostaa Hoitotyön tutkimussäätiön johtaja Arja Holopainen.

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutusta on Suomessa järjestetty seitsemän vuotta, ja tämän kevään lopussa lääkkeenmääräämisoikeuden saaneita sairaanhoitajia on noin 400. Maailmalla lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia on moninkertaisesti enemmän, esimerkiksi Yhdysvalloissa 175 000 ja Englannissa 36 000.

Hallitus esitti sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista 24.5. Lakiesitys etenee eduskuntakäsittelyyn.

Sairaanhoitajaliitto kannattaa vahvasti sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista.

 

Jaa

Kommentoi