Ylipainon ennustetaan lisääntyvän lähivuosina maailmanlaajuisesti. Asiantuntijoiden mukaan lihavuus on globaali epidemia, jonka taltuttamiseen vaaditaan uudenlaisia ja monipuolisia keinoja. Diabeteksen hoitoon suunnattu, semaglutidiin pohjautuva lääke on noussut laajasti keskusteluun sen ruokahalua vähentävän ominaisuuden takia. Mehiläisen asiantuntijalääkärit muistuttavat, ettei yksi lääke ratkaise ongelmia.

Mehiläisen painonhallintalääkäri André Heikiuksen mukaan lihavuuteen liittyy lähes 300 eri sairautta tai tilaa ja jopa 90 prosenttia 2-tyypin diabeteksesta johtuu lihavuudesta. Lihavuuteen liittyy useita sairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairaudet, nivelrikot, uniapnea sekä astma. Myös mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä ylipainoisilla, ja masennuksen ja lihavuuden välillä on todettu kaksisuuntainen yhteys.

– Ylipainon hoito on tärkeää niin kansantaloudellisesti kuin yksittäisen ihmisen elämänlaadun kannalta, toteaa Heikius.

Tässä laihdutuslääke on hyväksi

Vuonna 2021 laihdutuslääkkeet nousivat otsikoihin kaikkialla maailmassa, kun useat julkisuuden henkilöt kertoivat käyttävänsä niitä painonhallintaan. Esimerkiksi diabeteslääkkeenä markkinoille tulleen lääkkeen käyttö lähti nousuun ja ihmisten oma-aloitteinen kiinnostus diabeteslääkkeitä kohtaan näkyi myös lääkäreiden vastaanotolla.

– Semaglutidiin pohjautuva lääke toimii kaksoisvaikutteisesti: se tasapainottaa sokeritasapainoa tehostamalla haiman toimintaa sekä lisää kylläisyyden tunnetta auttaen sitä kautta painonhallinnassa. Semaglutidiin pohjautuvan lääkkeen on todettu olevan aiempia lääkkeitä tehokkaampi, toteaa Mehiläisen diabeteslääkäri Atte Vadén.

Yksittäiset pistokset tai lääkekuurit eivät saa ketään laihtumaan pysyvästi. Semaglutidi on tarkoitettu pääsääntöisesti jatkuvaan käyttöön ja monilla paino nousee takaisin lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Vadén näkee, että semaglutidi kuitenkin ohjaa kohti terveellisempiä elämäntapoja.

– Lääke auttaa ihmistä syömään fiksummin. Jotta olo säilyy hyvänä, täytyy syödä säännöllisemmin ja tehdä terveellisempiä ruokavalintoja. Mutta kun puhutaan diabeteksen ja valtimotautien hoidosta, ei pelkkä lääke tee terveeksi, hän sanoo.

Lääke saattaa vaikuttaa myös alkoholin makuun ja vähentää näin alkoholin juomisen määrää. Lääkkeen molekyylirakenne säätelee ihmisen himoja ja kohtuullistaa nautintoaineiden käyttöä.

Myös Heikius painottaa, että laihdutuslääke on tarkoitettu elintapamuutoksen rinnalle ja tueksi.

– Moni lääkehoidon saanut ihminen saa tunteen, että kylläisyys tulee nopeammin ja heidän on helpompi tavoitella elintapamuutosta. On tärkeää, että se lisää ihmisessä yleisesti hallinnan tunnetta, mikä onkin keskeisin syy lääkkeen tehoon. Pitää kuitenkin muistaa, että onnistuneeseen lääkehoitoon vaaditaan aina hyvä ammattilaisen seuranta.

Lihavuuden lääkehoito vielä alkutaipaleella

Mehiläisen datan mukaan vuonna 2023 lääkärikeskusten lääkärit määräsivät noin 10 000 potilaalle ainakin yhden reseptin semaglutidi-lääkettä. Potilaista 70 prosentilla reseptin käyttöaiheena oli lihavuus ja 30 prosentilla diabetes. Lihavuuslääkkeitä määrättäessä painoindeksin (BMI) tulee olla vähintään 30, tai vähintään 27 mikäli potilaalla on ylipainoon liittyvä sairaus. Lääkityksen sopivuus arvioidaan aina yksilöllisesti.

Mehiläisen asiantuntijalääkäreiden mukaan lihavuuden lääkehoidossa ollaan vielä alkutaipaleella ja uusia hoitovaihtoehtoja tulee jatkuvasti lisää. Lääkehoidon lisäksi painonhallintaan vaikuttavia työkaluja, kuten erilaisia valmennuksia ruokatottumuksiin, liikuntaan, uneen, päihteiden käyttöön ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyen, on hyvin saatavilla.

– Lihavuuden ehkäisy ja hoito on tärkeää kaikissa ikäryhmissä. Koska lihavuuteen vaikuttaa geeniperimä ja biologiset tekijät, ei laihtuminen ole vain itsekurista kiinni. On kuitenkin tärkeää muistaa, että terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja hyvä uni vaikuttavat suuresti ihmisen vireystilaan ja jaksamiseen, ja sitä kautta hyvään oloon ja mielitekoihin, Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo rohkaisee.

– Tärkeintä on, ettei syyllistä niitä, jotka ovat kamppailleet lihavuuden kanssa. Pelkillä elintapamuutoksilla voi olla todella vaikea saada pysyviä tuloksia painonlaskuun. Globaali epidemia lihavuudessa on niin laaja, ettei sitä saada hoidettua pelkästään elintapamuutosten avulla, Heikius päättää.