Poliisi kertoo saaneensa valmiiksi kesällä 2022 aloittamansa esitutkintakokonaisuuden, joka liittyy Oulussa toimineeseen lääkäriin.

Poliisi epäilee lääkärin allekirjoittaneen suuren määrän perusteettomia reseptejä tammikuun 2021 ja heinäkuun 2022 välisenä aikana.

Lääkärin epäillään määränneen reseptejä useille Oulun seudulla asuneille henkilöille. Reseptit on kirjoitettu keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja huumaavia lääkeaineita varten.

Poliisi epäilee lisäksi, että lääkäri olisi ottanut itselleen osan lääkkeistä maksuksi reseptien kirjoittamisesta. Lääkärin epäillään myös olleen reseptejä kirjoittaessaan tietoinen siitä, että lääkkeitä tullaan myymään eteenpäin.

Poliisi epäilee lääkärin myös pyytäneen muita myymään lääkkeitä, jolloin hän on hyötynyt lääkemyynneistä rahallisesti. Lääkärin epäillään myös itse hankkineen ja käyttäneen huumausaineita. 

Luonteeltaan varsin laajan ja poikkeuksellisen esitutkintakokonaisuuden aikana poliisi määräsi useita vapauteen ja omaisuuteen kohdistuneita pakkokeinoja sekä teki useita koti- ja laite-etsintöjä. Rikoksista epäilty lääkäri oli tutkintavankeudessa esitutkinnan aikana. 

Lääkärin osalta poliisi on tutkinut asiakokonaisuutta törkeänä huumausainerikoksena sekä lääkerikoksena. Lääkärin lisäksi poliisi epäilee yhtä henkilöä törkeästä huumausainerikoksesta ja useita muita henkilöitä huumausainerikoksesta sekä lääkerikoksista.

Asiakokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan.