Mielenkiintoisia uutisia geenitestauksen maailmasta.

Monien sairauksien syntymekanismeista on saatu selville, että niiden kehittymiseen vaikuttavat ihmisen perimä ja ympäristö. Ympäristöön luetellaan myös tavat, joilla ihminen toimii. Ravinto, liikunta ja stressi ovat tärkeitä osa-alueita ihmisen ympäristössä. Näiden vaikutukset näkyvät monien sairauksien esiintyvyydessä. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa keskitytään juuri näiden vaikutusten vähentämiseen.

Osallisena sairauksien ja häiriöiden kehittymiseen ei kuitenkaan ole ainoastaan ympäristötekijät. Perimän osuus on esillä lähes jokaisessa sairaudessa ja häiriössä. Geenien vaikutuksen voimakkuus vaihtelee eri sairauksien välillä. Osassa taudeista on voitu paikantaa vahvasti merkittävät geenit, joiden ilmeneminen aiheuttaa merkittävän riskin ja todennäköisyyden sairastumiselle.

Joissain sairauksissa perimän vaikutuksen merkitys on vielä epäselvää. Usein kyse on monien geenien yhteisvaikutuksesta. Geenien esiintyvyyden avulla on voitu määrittää riskien todennäköisyyksiä. Mitä useampia riskigeenejä ihminen kantaa, sitä suurempi on perinnöllisen alttiuden vaikutus sairauden puhkeamiselle.

Uudet biotekniikan sovellukset ja analyysimenetelmät ovat tarjonneet työkaluja alan hurjaan kehitykseen. Näytteestä voidaan tänä päivänä analysoida kaikki mahdollinen perinnöllinen materiaali eli DNA ja RNA. Tämä onnistuu nykytekniikan avulla jopa muutaman tunnin analyysissä.

Lisäksi samaan, yksittäiseen analyysiin voidaan laittaa näytteitä useita satoja samanaikaisesti. Tämä kehitys on mahdollistanut sen että yksittäisen analyysin hinta on laskenut voimakkaasti. Nykypäivänä tavallisella kansalaisella on varaa teettää mikä tahansa analyysi tai terveystutkimus itsestään.

Mikä ihmeen mikrobiomi?

Mikrobiomilla tarkoitetaan mikrobien yhdyskuntaa, jossain ekologisella alueella. Esimerkiksi suolen mikrobiomi käsittää suolistossa asuvien mikrobien yhdyskuntaa. Kiinnostuksen kohteena ovat kuitenkin bakteerit, jolloin pitäisi tarkemmin puhua bakteriomista, eli bakteerien yhdyskunnasta.

Mikrobiomi-käsitteellä arkikielessä tarkoitetaan usein vain bakteerien populaatiota. Erilaisia mikrobiomeja on alettu tutkia yhä enemmän viimeisten vuosien aikana. Kehittyneiden menetelmien ansiosta mikrobiomin tutkimus on myös helppoa ja nopeaa. Menetelmällä voidaan selvittää näytteestä kaikkien bakteerien DNA ja tunnistaa ne tietokantojen avulla. Tällä tavalla myös mikrobiomin tutkimus on tullut tavallisen kansalaisen ulottuville.

Mielenkiinto mikrobiomia kohtaan on lisääntynyt sen vuoksi, että sen merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja sairauksien kehittymiselle on suurempaa, mitä tutkijat ovat odottaneet. Näyttö mikrobiomin osuudesta monien sairauksien ja oireiden kehittymiselle on vakuuttavaa ja vahvaa. Näiden faktojen pohjalta mikrobiomin tutkimus on ottanut suuria harppauksia eteenpäin. Tiedon määrä kasvaa mitä enemmän asiaa tutkitaan.

Medbiolab on nyt tuonut kuluttajan ulottuville myös mikrobiomin tutkimuksen, jolla kuluttaja voi määrittää oman mikrobiomin. Tutkimus on helppoa suorittaa ja kuluttaja pääsee tarkastelemaan mikrobiomiaan ainutlaatuisessa digitaalisessa ympäristössä.

Tiesitkö että ikääntymismuutoksia voi hoitaa helposti, kivuttomasti ja edullisesti pistoshoidoin? Kysy rohkeasti suomalaiselta esteettiseltä klinikalta, Medical Clinic Luxilta. Katso tästä lisää.