Kuolemaan johtaneet tapaturmat ovat Suomessa valitettavan yleisiä, käy ilmi THL:n raportista. Maassamme tapahtuu 54 tapaturmaista kuolemaa 100 000:tta henkeä kohden vuodessa, Norjassa vastaava luku on 43, Ruotsissa 32 ja Tanskassa 30.

Suomen tapaturmakuolleisuus on myös eurooppalaisittain suuri, olemme sijalla kuusi. Euroopan suurimmat tapaturmakuolleisuudet löytyvät Baltian maista.

Tapaturmaisista kuolemista suurin osa – 85 prosenttia – johtuu kaatumisista ja putoamisista, myrkytyksistä, hukkumisesta tai on seurausta jostain kuljetustapaturmasta.Liian usein tapaturma on seurausta huolimattomuudesta, ajattelemattomuudesta ja kiireestä. Myös päihteiden käyttö on usein osasyynä kotona ja vapaa-ajalla tapahtuneisiin tapaturmiin, vaikka alkoholia ei olisi nautittu edes kovin runsaasti.

Kuolemaan johtavien tapaturmien väheneminen pitkällä aikavälillä on kirjattu sekä sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisytavoiteohjelmaan sekä liikenne- ja viestintäministeriön tieliikenteen turvallisuussuunnitelmaan.