Teknologian tutkimuskeskus VTT eli entinen Valtion teknillinen tutkimuslaitos on ollut mukana prototyyppivaiheessa olevan SniffPhonen kehityskulussa.

SniffPhonen avulla vatsan alueen syövän esiaste voidaan havaita henkilön uloshengityksestä. Vaikka uutinen kuulostaa scifiltä, se on aivan totta. Uusi menetelmä voi mullistaa syöpäseulonnan kaikkialla maailmassa. Suomalainen VTT on ollut mukana kehittämässä laitetta yhdessä yhdeksän muun hankekumppanin kanssa.

Syövän seulontaan kehitetty SniffPhone on pienikokoinen matkapuhelimeen liitettävä sensorilaite. Miten se toimii? Käytännössä käyttäjä pitää laitetta suunsa edessä ja antaa uloshengitysnäytteen laitteeseen.

Laite mittaa näytteestä sen sisältämiä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC, volatile organic compound). Mittaukseen käytetään erittäin herkkiä nanoteknologiaan perustuvia kemiallisia sensoreita. Mittaustulokset lähetetään Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella pilvialustaan, josta lääketieteen ammattilaiset saavat tulokset tulkittaviksi.

Uudella syöpäseulonnalla on monia etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna: laite on miellyttävä ja kivuton käyttää. Laitteen katsotaan tunnistavan syövän 90-prosenttisesti.

Lisäksi se tarjoaa yksinkertaisen, nopean ja kustannustehokkaan vaihtoehdon vatsan alueen syöpien seulontaan. SniffPhone-laitteen prototyyppejä on kehitetty ja validoitu hankkeessa kliinisten testien avulla. Hankkeessa VTT on toteuttanut alustan tietojen siirtämiseksi älypuhelimesta pilvipohjaiseen tallennustilaan. VTT on myös rakentanut analyysityökaluja ja -menetelmiä korkean riskin henkilöiden tunnistamiseksi.

Lisäksi VTT on kehittänyt Sniffphone-laitteen käyttöliittymän, jossa mobiililaitesovellus opastaa käyttäjää hengitysnäytteen antamisessa ja antaa käyttäjälle alustavan tuloksen näytteestä. Tämän lisäksi on kehitetty lääkärin analyysityökalu, joka näyttää tulokset hengitysnäytteistä. VTT on myös vastannut projektissa vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisesta.

Euroopan komissio on myöntänyt SniffPhone -projektille innovatiivisimman projektin palkinnon.