Mitä he ovat ja mistä työssä on kysymys?

Ammattikorkeakoulu Arcadassa aloitettiin viime syykuussa luustohoitajan täydennyskoulutus ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa. Muutama päivä sitten ensimmäisestä koulutusryhmästä valmistui 21 luustohoitajaa. Osallistujat ovat eri puolilta Suomea Oulua ja Kuopiota myöten.

-Koulutuksessa ollut erityisen hyvää se, että käytännön asioita on läpikäyty konkreettisesti. Nyt tietää oman roolinsa ja on tullut selkeys työn tekemiseen.

Näin kuvaa koulutuksen antia luustohoitajan täydennyskoulutuksen ensimmäisten joukossa loppuun saattanut sairaanhoitaja Jaana Ryyppö Salpakankaan terveysasemalta.

-Kaiken kaikkiaan olen saanut varmuutta työhöni. Se on tärkeää, koska työskentelen yksin, Ryyppö jatkaa.

Ennen osaaminen hankittiin itse

Koulutukseen nyt osallistuneet ovat tehneet käytännössä luustohoitajan tehtäviä, mutta titteli on eri puolilla vaihdellut ja osaamisen on kukin yrittänyt hankkia itse. Osa on saanut ohjausta vanhemmalta kollegalta, osa on osallistunut yksittäisiin koulutuksiin, lukenut ja pyrkinyt oppimaan työnsä kautta asioita. Koskaan aiemmin tämänkaltaista koulutuskokonaisuutta ei ole ollut tarjolla.

Asiantuntevan hoidon avulla pystytään nykyistä paremmin diagnostisoimaan ja hoitamaan osteoporoosia sairastavia ihmisiä sekä auttamaan heitä hoitamaan itse itseään osana arkea. Oikea ravitsemus ja liikunta sekä kaatumisen ehkäisy ovat avainasemassa, ja osa potilaista tarvitsee lääkehoidon.

Arcadassa on havahduttu osteoporoosiin liittyviin haasteisiin ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa:

-Osteoporoosia voi Suomessa sanoa jo kansantaudiksi, ja sen ammattitaitoinen hoito on ensisijaisen tärkeää. Arcada haluaa siksi olla mukana kehittämässä hoitohenkilökunnan osaamista tällä alueella, kertoo sopimuskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen johtaja Lotta Wikman.

-Olemme iloisia, että Luustoliiton kanssa yhteistyössä järjestämämme täydennyskoulutus on saanut hyvän vastaanoton. Odotamme innolla koulutuksen jatkamista uudella vuosikurssilla syksyllä 2019.