Suomessa todettiin vuonna 2019 kaikkiaan 35 327 uutta syöpää ja 13 085 syöpäkuolemaa, selviää Suomen Syöpärekisterin uudesta tilastoraportista.

Suomen yleisimmät syövät olivat eturauhassyöpä ja rintasyöpä. Tavallisimmat syöpäkuolemien aiheuttajat miehillä olivat keuhko-, eturauhas- ja suolistosyöpä sekä naisilla rinta-ja keuhkosyöpä. Syöpätaakka jakautuu alueellisesti epätasaisesti ja eroja oli niin syöpäilmaantuvuudessa kuin -kuolleisuudessa.

Uusien syöpien määrässä aluevaihtelu oli yleisesti ottaen suurempaa miehillä. Syöpäilmaantuvuus oli miehillä kunnasta riippuen enimmillään 14 % pienempi ja pahimmillaan 18 % suurempi kuin koko maassa. Naisilla vastaavat lukemat olivat 10 % ja 14 %.

Syöpäkuolemissa alueellista vaihtelua oli enemmän naisilla. Kuolleisuus naisilla oli kunnasta riippuen enimmillään 12 % pienempi ja pahimmillaan 22 % suurempi kuin koko maassa. Miehillä lukemat olivat 7 % ja 9 %.

Syövän alueellisia eroja tarkasteltiin selvittämällä, minkä verran syöpiä tai syöpäkuolemia on todettu eri kunnissa suhteessa asukaslukuun. Ilmaantuvuus- ja kuolleisuuslukuja verrattiin koko maan lukuihin. Vertailussa huomioitiin erot kuntien ikärakenteessa ja tilastollista satunnaisvirhettä pienennettiin olettamalla naapurikuntien ilmaantuvuuslukujen muistuttavan toisiaan. Tarkastelussa oli kaikkien syöpien yhdistelmä ja neljä yleisintä syöpää yksittäin.

Naisten keuhkosyöpien määrässä suurimmat erot

Yksittäisiä syöpiä tarkastellessa suurimmat erot uusien syöpien määrässä olivat naisten keuhkosyövässä. Helsingissä, Lapissa ja Ahvenanmaalla todettiin naisten keuhkosyöpiä selvästi muuta maata enemmän.

Helsingissä naisten keuhkosyövän ilmaantuvuus oli lähes kaksinkertainen esimerkiksi Savonlinnaan nähden. Miesten keuhkosyövässä ei yhtä suuria alueellisia eroja ollut havaittavissa.

– Muista yleisistä syövistä naisten rintasyöpiä todettiin eniten pääkaupunkiseudulla ja vähiten Kainuussa. Rintasyöpien ilmaantuvuus oli pääkaupunkiseudulla liki kolmannes Kainuuta suurempi, erikoistutkija Karri Seppä kertoo.

– Eturauhassyöpien ilmaantuvuus oli suurinta Ahvenanmaalla ja pienintä Kainuussa. Suolistosyöpiä oli vähiten Lapin kunnissa, joissa paksu- ja peräsuolisyövän ilmaantuvuus oli naisilla 13 % ja miehillä 15 % pienempi kuin maassa keskimäärin. Suolistosyöpään sairastui eniten naisia Vaasassa ja miehiä Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Helsinki ja Lappi erottuvat keuhkosyöpäkuolleisuudessa

Syöpäkuolleisuuden vaihtelu oli yksittäisistä syövistä kaikkein suurinta naisten keuhkosyövässä.

– Ilmaantuvuuden ja kuolleisuuden aluevaihtelu oli keuhkosyövässä hyvin samankaltaista, koska keuhkosyövän ennuste on yhä huono ja sairastuneet kuolevat usein syöpäänsä, Seppä selittää.

Naisten keuhkosyöpäkuolleisuus oli suurinta Helsingissä, noin 52 % suurempaa kuin koko maassa, ja Lapissa 48 % ja Ahvenanmaalla 44 % suurempaa kuin koko maassa.

Naisten rintasyövässä oli nähtävissä, että suuren syöpäilmaantuvuuden kunnissa myös syöpäkuolleisuus oli usein koholla. Vaikka eturauhassyövän ilmaantuvuudessa oli alueittaisia eroja, niin kuolleisuudessa erot olivat pieniä. Tämä heijastelee diagnostisen aktiivisuuden vaihtelua alueittain.

Tilastosta kertoivat tänään 20.5.2021 Syöpärekisteri ja THL.