Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedottaa, että sille on tehty ilmoituksia iholle levitettävistä kosmetiikkavalmisteista, joita on markkinoitu syyhypunkin hoitoon.

Kosmetiikkavalmisteilla ei voi parantaa syyhyä eikä häätää syyhypunkkia, joten tällainen markkinointi on harhaanjohtavaa. Tukes valvoo markkinoilla olevia kosmetiikkavalmisteita sekä niistä esitettäviä markkinointiväittämiä ja puuttuu tarvittaessa virheelliseen markkinointiin.

– Tällaiset väittämät ovat virheellisiä.  Kosmetiikalla ei voi parantaa syyhytartuntaa eikä estää syyhyn leviämistä muihin ihmisiin. Ihmisiä harhaanjohtavat markkinointiväittämät voivat  viivästyttää hoitoon hakeutumista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Anna Vuori.

– Kosmetiikkaa ei yleensäkään saa markkinoida virheellisillä terveysväittämillä eikä minkään sairauden parantamiseen, Anna Vuori jatkaa. 

Kosmetiikan markkinointia säädellään 

Kosmetiikkavalmisteiden mainostamisessa ei saa käyttää tekstiä, nimiä, tavaramerkkejä, kuvia ja figuratiivisia tai muita merkkejä, jotka yhdistäisivät valmisteisiin sellaisia ominaisuuksia tai vaikutuksia, joita niillä ei ole. 

Kosmetiikkavalmisteista esitettävien markkinointiväittämien on oltava lainsäädännön mukaisia, totuudenmukaisia, oikeudenmukaisia, rehellisiä ja keskivertokuluttajalle ymmärrettäviä. Lisäksi yrityksellä tulee olla näyttöä väittämänsä tueksi. 

Samat säännöt koskevat kaikkea kosmetiikan markkinointia kaikissa viestintävälineissä, tapahtuipa markkinointi valmisteiden pakkauksissa, yrityksen verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. 

– Kosmetiikkavalmisteille ei saa luvata esimerkiksi sairautta parantavaa vaikutusta, joka voisi viivästyttää henkilön hakeutumista oikeaan hoitoon tai tutkimuksiin. Pahimmillaan kosmetiikan käyttö lääkevalmisteen tavoin voi pahentaa sairauden tilaa, Vuori varoittaa. 

13 ohjetta syyhyyn