Koronapandemian vaikutuksista huolimatta tuberkuloosi on edelleen yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista.

Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan vuonna 2020 yhteensä 10 miljoonaa ihmistä sairastui tuberkuloosiin ja tautiin kuoli 1,5 miljoonaa ihmistä. Eniten tautitapauksia todetaan Aasiassa ja Afrikassa. 

Ukrainan sota ja siitä johtuva pakolaisuus vaikuttavat koko Euroopan tuberkuloositilanteeseen.

Tuberkuloosia esiintyy Ukrainassa enemmän kuin esimerkiksi monissa EU-maissa ja Suomessa, ja maassa on havaittu myös paljon lääkkeille vastustuskykyisiä tuberkuloosimuotoja. 

Pakolaisuus vaikeuttaa tuberkuloosipotilaiden hoitoa, ja monen kohdalla hoito voi keskeytyä. Tuberkuloosi voi myös tarttua muihin, sillä olosuhteet ahtaissa tilapäismajoituksissa altistavat tartunnoille. Lisäksi piilevän tuberkuloosi-infektion aktivoitumisen riski on suuri.

Terveydenhuollon ammattilaisten onkin tärkeää muistaa tuberkuloosin mahdollisuus Ukrainasta saapuvilla. THL suosittelee kaikille Ukrainasta saapuville tuberkuloosin seulontaa, joka sisältää keuhkojen röntgenkuvan ja oirekyselyn.

Suomen tuberkuloositilanne on pysynyt vakaana

Vuonna 2021 Tuberkuloositapausten määrä pysyi Suomessa lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 tuberkuloositapauksia todettiin 167 (ilmaantuvuus 3 tapausta 100 000:ta asukasta kohden). Tämä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin tapauksia oli 174. 

Suomessa tyypillinen tuberkuloosipotilas on iäkäs suomalaissyntyinen, joka on saanut tartunnan nuoruudessaan, tai nuori maahanmuuttaja, joka on kotoisin alueelta, jossa tuberkuloosi on yleinen tauti.

Tuberkuloosi tarttuu ilmavälitteisesti, mutta tartunta vaatii yleensä pitkän tai toistuvan altistuksen. Tauti voi jäädä myös piilevään muotoon ja aktivoitua vasta vuosikymmenien kuluttua tartunnasta. 

Tuberkuloosin tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi, mutta tauti voi olla myös muualla elimistössä. Tuberkuloosin tyypillisiä oireita ovat pitkittynyt yskä, yskökset, kuumeilu ja laihtuminen.