Tietyntyyppisten, todennäköisesti ulkoa sisätiloihin kantautuvien bakteerien suuri määrä, voi vähentää lapsen riskiä sairastua astmaan.

Tämä selvisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n uudesta tutkimuksesta, jota varten analysoitiin noin 400:n suomalaisen kodin mikrobisto. Sen sijaan mitään yksittäistä astmalta suojaavaa bakteerisukua tutkimuksessa ei löydetty.

Toistaiseksi on epäselvää, mikä mikrobialtistuksessa suojaa astmalta. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti mikrobien moninaisuus eli korkea diversiteetti suojaa astmalta. Kesäkuussa julkaistussa THL:n tutkimuksessa osoitettiin lisäksi, että maalaistalomainen kodin mikrobisto suojasi astmalta myös kaupunkikodeissa.

Suomalaiset viettävät keskimäärin yli 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa ja yhä useammin kaupunkiympäristöissä, jolloin yhteys luonnon mikrobistoon heikkenee. Bakteerien moninaisuus suojaa astmalta, mutta vielä paremman suojan antavat tietyt maaperän mikrobit.

-Tässä tutkimuksessa tunnistimme tietynlaisia maaperästä peräisin olevien bakteerien ryhmittymiä, jotka antoivat suojaa astmaa vastaan. Nämä bakteeriryhmittymät suojasivat astmalta paremmin kuin aiemmin havaittu mikrobien moninaisuus, kertoo THL:n erikoistutkija Anne Karvonen.

-Jos tulevaisuudessa halutaan kehittää astmalta suojaavia tuotteita, kuten kotiin tuotavia tai iholle laitettavia mikrobeja, tätä työtä olisi helpottanut, jos olisimme tunnistaneet yksittäisiä bakteereja, jotka suojaisivat astmalta. Tuloksemme auttavat kuitenkin rajaamaan, mitä bakteereja kannattaa tutkia lisää.

Kosketusta luonnon kanssa kannattaisi lisätä.

-Lasten kanssa voisi enemmän retkeillä ja leikkiä luonnossa kaupunkiympäristöön rakennettujen kumimatoilla päällystettyjen leikkipuistojen sijaan. Mikrobialtistuksen suhteen olennaista olisi saada kosketus luontoon arjen toiminnassa, Karvonen sanoo.