Ennenaikainen kuolleisuus keskeisiin kansantauteihin on vähentynyt Suomessa. Tärkein syy tähän on keskeisten riskitekijöiden, kuten tupakoinnin, korkean verenpaineen ja korkean kolesterolin väheneminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut selvityksen kansantautikuolleisuuden kehityksestä Suomessa ja ennusteen tuleville vuosille. Tutkijat ovat myös tarkastelleet erikseen erityisesti sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden muutoksia.

Sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavat riskitekijät ovat merkittävästi vähentyneet Suomessa 25 vuoden aikana, mutta lasku on hidastunut viime vuosina.

Tupakointi on vähentynyt merkittävästi: vuonna 1992 miehistä tupakoi 37 prosenttia ja naisista 21 prosenttia. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 26 prosenttia ja 17 prosenttia. Kolesterolitasot nousivat vuosina 2007–2012, mutta kääntyivät sitten laskuun.

Sen sijaan sekä miesten että naisten painoindeksi nousi ja vyötärön ympärys kasvoi merkitsevästi vuodesta 1992 vuoteen 2017. Vuonna 1992 oli 16 prosenttia miehistä ja 15 prosenttia naisista lihavia (painoindeksi yli 30). Vuonna 2017 lihavien osuus oli noussut molemmilla sukupuolilla 23 prosenttiin.

Sydän- ja verisuonitaudit, syövät, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet aiheuttavat Suomessa yli puolet niin työikäisten kuolemista kuin kaikista kuolemista yhteensä. Vuonna 1970 todennäköisyys kuolla johonkin edellä mainituista sairauksista ennen 70. ikävuotta oli miehillä 40 prosenttia ja naisilla 20 prosenttia. Vuonna 2010 ennenaikaisen kuoleman todennäköisyys oli miehillä 15 prosenttia ja naisilla 7,7 prosenttia. Vuonna 2017 vastaavat todennäköisyydet olivat miehillä 13 prosenttia ja naisilla 7,1 prosenttia.

Jos kuolleisuuden muutos jatkuu suunnilleen samanlaisena, kansantautien aiheuttaman ennenaikaisen kuolleisuuden todennäköisyys on vuonna 2025 miehillä 9,9 prosenttia ja naisilla 5,6 prosenttia. Tällöin voidaan saavuttaa maailman terveysjärjestö WHO:n tavoite 25 prosentin laskusta ennenaikaisessa kuolleisuudessa. Tämä edellyttää kuitenkin, että keskeisten riskitekijöiden lasku jatkuu.

-Ennenaikainen kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään, diabetekseen ja kroonisiin keuhkosairauksiin on vähentynyt, koska tunnetut riskitekijät, kuten tupakointi, korkea verenpaine ja korkea kolesteroli ovat vähentyneet ja tautien hoito on parantunut. Toisaalta epäsuotuisaa kehitystä on muun muassa ylipainon ja lihavuuden lisääntyminen, summaa tutkimusprofessori Pekka Jousilahti.