Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan 17 000 vanhusta olisi palautettava takaisin aktiiviseen elämään. Tulevaisuuden Suomi ei voi hoitaa vanhuksia laitoksissa, sillä se on paitsi passivoivaa myös kallista.  Ratkaisu haasteeseen voisi olla kodinomaista ja itsenäistä asumista tukeva palvelukortteli.

Ikääntyvässä Suomessa on nykyisillä resursseilla kyettävä selviämään noin kaksinkertaisesta vanhusmäärästä seuraavien kymmenien vuosien aikana. Jotta tämä saavutetaan, on uudistettava tavat tuottaa tarvittavat palvelut.

Aalto-yliopiston ja sairaanhoitopiirien tutkimuksen mukaan yksi merkittävimmistä uudistuksista tulee olemaan vanhusten tuetun itsenäisen asumisen kehittäminen.

Palvelukortteli mahdollistaa kodinomaisen asumisen

Tutkimusryhmän näkemyksessä asunnot ja tarvittavat palvelut niputtuvat palvelukortteleiksi. Näin palvelut ovat saatavilla ”rollaattorietäisyydellä” ja tämä ennaltaehkäisee ikääntyvien eristäytymistä. Kokeiluluontoisesti kortteleita on jo toteutettukin, ja kokemukset ovat olleet hyviä.

-Ikäihmisten hoidossa edessä on todellinen murros, toteaa Hoivatilat Oy:n toimitusjohtaja Jussi Karjula.

-Jotta palvelukortteliajattelu saadaan tehokkaasti käyttöön, olemme kehittäneet siihen selkeän ja suoraviivaisen toteutusmallin, jatkaa Karjula.

Palvelukorttelimallilla voidaan toteuttaa vaikka kokonainen asuinalue palveluineen. Valmistelut sellaisesta on jo käynnistetty Oulussa.