Diabetes on nopeasti yleistyvä sairaus, jonka seurauksena diabeetikon jalka on altis toistuville haavautumisille ja tulehduksille, jotka voivat pahimmillaan johtaa alaraaja-amputaatioon.

Amputaatio alentaa potilaan toimintakykyä ja altistaa jopa ennenaikaiselle kuolemalle. Lääketieteen lisensiaatti Miska Vuorlaakso on todennut tuoreessa väitöskirjatutkimuksessaan, että hoito moniammatillisessa haavakeskuksessa nopeutti potilaiden pääsyä kirurgiseen hoitoon ja paransi ennustetta.

Vuorlaakso selvitti väitöstutkimuksessaan diabetesta sairastavien potilaiden ennustetta jalkainfektion ja amputaation jälkeen, infektion aiheuttajia ja riskitekijöitä, sekä moniammatillisen haavaosaston vaikutusta potilaiden hoitoon.

Sairaalahoitoa vaativan infektion ja erityisesti alaraaja-amputaation jälkeen potilaiden ennuste on edelleen huono.

Vuorlaakso havaitsi väitöstutkimuksessaan, että sairaalahoitoisen diabeettisen jalkainfektion jälkeen potilaista oli viiden vuoden jälkeen elossa alle puolet. Alaraaja-amputaation jälkeen diabeetikoista oli vastaavasti elossa viiden vuoden jälkeen vain 38 prosenttia.

— Infektion voi siis ajatella olevan viimeinen varoitus ennen amputaatiota ja näiden potilaiden riskitekijöiden hoitoon ja seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, Vuorlaakso sanoo.

Haavakeskus auttoi

Vuorlaakso tutki väitöskirjassaan Tampereen yliopistollisen sairaalan moniammatillisen haavakeskuksen vaikutusta infektion vuoksi sairaalaan joutuneiden diabeetikoiden hoitoon. Viive kirurgiseen hoitoon pääsyyn sairaalaan tulosta puolittui viidestä päivästä kahteen, mikä kuvastaa hoidossa tapahtuneita parannuksia. Sääriamputaatioiden määrä tässä potilasryhmässä väheni samanaikaisesti alle puoleen.

Tampereen yliopistollisen sairaalan haavakeskus on Suomen ensimmäinen moniammatillinen haavakeskus. Haavakeskuksessa toimii eri alojen asiantuntijoista koostuva moniammatillinen tiimi, mikä mahdollistaa potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon. Haavojen hoidon keskittäminen haavakeskukseen mahdollistaa henkilökunnan asiantuntijuuden kehittymisen ja edistää hoitopolkujen optimointia.

Diabeteksen lisääntyessä myös amputaatiot erityisesti jalkaterän alueella ovat lisääntyneet valtakunnallisesti. On kuitenkin merkittävää huomata, että nilkan yläpuoliset amputaatiot ovat viime vuosina vähentyneet, mikä viittaa parantuneisiin hoitotuloksiin. Vuorlaakso havaitsi tutkimuksessaan, että infektiotilanteessa tehty nilkan yläpuolinen amputaatio lisäsi kuoleman riskiä yli kuusinkertaiseksi, kun taas jalkaterän amputaatiolla ei ollut ennusteeseen vaikutusta.

— Jalan pelastaminen tilanteen salliessa saattaa parantaa säästyneen toimintakyvyn lisäksi myös potilaan ennustetta, Vuorlaakso toteaa.

Lääketieteen lisensiaatti Miska Vuorlaakso on plastiikkakirurgiaan erikoistuva lääkäri ja työskentelee tällä hetkellä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Tämä on hänen väitöstutkimuksensa.