Kotihoidossa työskentelevät lähi- ja perushoitajat ovat ilmaisseet huolensa hoidon laadusta ja asiakasturvallisuudesta.

Työkuorma kasvaa jatkuvasti ja henkilökunta uupuu. Kotihoidon asiakkaat jäävät vaille heille myönnettyjä palveluja ja asiakkaiden koetaan jäävän jopa heitteille, sillä hoitohenkilökuntaa ei ole riittävästi. Suurin ongelma on, että yhtä asiakasta kohden jäävä aika on aivan liian lyhyt. Arvokkaaseen elämään kuuluu muutakin kuin välttämättömästä ravinnosta, hygieniasta ja sairauksista huolehtiminen. Vallalla oleva käytäntö on riski asiakasturvallisuudelle ja eettisesti väärin.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vetoaakin nyt kuntiin, että ne turvaisivat vanhuspalvelulain vaatimusten mukaiset kotihoidon palvelut.

-Kunnalla on tietty määrä euroja. On arvovalinta, mihin ne käytetään. Nyt kun ollaan järjestämässä sosiaali- ja terveyspalveluja uudelleen, tulee samalla tarkastella sitä, miten varmistetaan, että kuntayhtymät kykenevät tulevaisuudessa lainmukaiseen laadukkaaseen kotihoitoon, Paavola toteaa.

Vastuu ikäihmisten hoidosta on lain mukaan kunnalla. Kunnallisen kotihoidon tulee olla laadultaan sellaista, että se tukee inhimillistä elämää ja on eettisesti päivänvalon kestävää.

SuPer järjestää mielenilmauksen hyvän vanhustenhoidon puolesta torstaina 6. lokakuuta klo 17.00 Kansalaistorilla Helsingissä.