Yksityisen hoivapalveluita järjestävän Esperi Care Oy:n toiminnassa on julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan ilmennyt puutteita. Vanhusten hoivapalvelut ovat nousseet viime päivinä erityisesti tapetille. Oikeusoppinut huomauttaa, että ihmiset eivät välttämättä tiedä, että korvausta on mahdollista hakea.

Varatuomari Joni Siikavirta lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoavusta toteaa, että jos kysymys on hoivapalveluista tai kotipalvelusta, kuten henkilökohtaisissa toiminnoissa avustamisesta, eikä terveydenhuollon palveluista, niin korvausta aiheutuneista vahingoista ei voi hakea lakisääteisestä potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutus kattaa vain terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita vahinkoja.

Sen sijaan palvelut tuottava yritys on itse korvausvastuussa, mikäli yrityksen henkilökunnan tuottamuksesta on aiheutunut asukkaille henkilövahinkoa.

-Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanteita, joissa asukasta avustettaessa on toimittu huolimattomasti ja hän on kaatunut tai pudonnut saaden luunmurtuman, tai asukas on muun huolimattoman toiminnan takia kärsinyt henkilövahinkoa, kuvaa varatuomari Joni Siikavirta.

-Korvausvaatimukset kannattaa esittää kirjallisesti suoraan yhtiön johdolle ja pyytää niihin vastausta määräajassa, Siikavirta kehottaa.

-Korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain perusteella. Korvattavaksi voivat tulla esimerkiksi kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta, pysyvä haitta ja ylimääräiset matka-, hoito- ja lääkekulut.

Siikavirta on johtanut potilasvahinkoasioihin erikoistunutta useita lakimiehiä ja lääkäreitä asiantuntijoina käyttävää lakitoimistoaan viimeiset 12 vuotta. Hän toteaa itse olleensa vuonna 2017 selvittämässä yli kahta sataa vaativaa tapausta.