Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on huolissaan Varkauden kaupungin säästötoimista, jotka uhkaavat kuntalaisten oikeuksia laadukkaisiin peruspalveluihin.

SuPerin mukaan esimerkiksi koulutetun hoitohenkilöstön vähentäminen vanhustenhoidossa laskee hoivatason lähelle heitteillejättöä. Vanhuspalvelulaki edellyttää kaupungin osoittavan riittävät resurssit vanhusten palveluiden turvaamiseen. SuPerin mukaan Varkauden kaupungin säästötoimet aiheuttavat todellisuudessa kustannusten kasvua.

Vanhustenhoidon asiakkaat ovat aiempaa huonokuntoisempia ja tarvitsevat pääsääntöisesti erittäin runsaasti hoitoa ja apua päivittäisissä perustarpeissaan. Lisääntynyt palvelutarve näkyy Varkauden kaupungin kotihoidon käyntimäärien kasvuna sekä omaishoidon lisääntymisenä. Koulutetun henkilöstön määrä ei vastaa asiakkaiden tarpeita.

Mahdolliset henkilöstömitoitusten heikennykset, lomautukset ja muut henkilötyövuosien vähentämiseen tähtäävät toimet tulevat syömään lomautuksilla aikaansaadut säästöt, toteaa liitto. Todelliset säästöt voivat olla jopa negatiivisia, kuten useampi kunta on joutunut tällaisten säästötoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen havaitsemaan.

SuPerin mukaan henkilöstöön kohdistuvilla heikennyksillä vaurioitetaan myös työnantajakuvaa. Huono työnantajakuva heikentää mahdollisuuksia saada palvelukseensa sitoutunutta työvoimaa tulevina vuosina.