Britanniassa tuli vuoden 2018 huhtikuussa voimaan sokeripitoisiin virvoitusjuomiin kohdistunut vero. Sen seurauksena sokerin saanti juomista väheni 10 prosenttia, mutta virvoitusjuomien kulutus jatkui entiseen malliin. Miten tämä temppu tehtiin?

Lihavuusepidemian vuoksi monissa maissa on yhteiskunnan säätelyllä vähennetty epäterveellisten elintarvikkeiden tarjontaa. Sokeripitoisten virvoitusjuomien hinnan nostaminen verottamalla on yksi yleisemmistä keinoista, joka Britanniassa toteutettiin onnistuneesti.

Sokeripitoisuus laski jo ennen veron voimaantuloa

Virvoitusjuomateollisuudelle ilmoitettiin verosta kaksi vuotta ennen sen voimaan tuloa. Veroksi oli päätetty 0,24 puntaa (20 senttiä), jos sokeria on sataa grammaa kohden 8 g tai enemmän ja 0,18 puntaa (15 senttiä) 5 – 8 g sokerimäärällä. Jos vero siirtyisi juomien hintoihin, ne nousisivat noin 17 ja 13 prosenttia.

Tieto tulevasta verosta sai virvoitusjuomateollisuuden kehittämään vähäsokerisempia tuotteita, joita ilmestyi kauppoihin jo ennen veron voimaantuloa.

Energiansaanti väheni 6500 kcal/asukas

Tammikuussa British Medical Journal -lehti julkaisi tulokset massiivisesta tutkimuksesta, joka selvitti veron vaikutuksia. Tutkimuksessa seurattiin yli 22 000 talouden viikoittaisia ostoksia vuosina 2014 – 2019.

Jo ennen veron voimaan tuloa britit siirtyivät käyttämään lisääntyvästi vähän sokeria sisältäviä ja sokerittomia juomia, joita oli kaupoissa aiempaa enemmän. Trendi jatkui veron voimaan tulon jälkeen. Veroa seuranneen vuoden aikana virvoitusjuomista saatu sokeri oli vähentynyt 10 prosenttia, vaikka kokonaiskulutus pysyi ennallaan.

Terveysvero kannustaa teollisuutta terveellisempien tuotteiden kehittämiseen

Kesällä 2021 ilmestyi toinen laaja tutkimus, jossa selvitettiin tarkemmin virvoitusjuomaveron vaikutuksia. Sen mukaan enemmän kuin 80 prosenttia sokerin saannin vähenemisestä johtui ”uudelleenmuotoilusta” – reformulaatiosta – tuotteiden sokeripitoisuuksien alentamisesta jo ennen veron voimaantuloa.

Terveysverojen hyödyllinen vaikutus ei välity pelkästään kuluttajahinnan kautta. Verot ohjaavat elintarviketeollisuutta kehittämään terveellisempiä tuotteita. Tämä terveysveron epäsuora vaikutus voi muuttaa väestön ruokatottumuksia terveellisemmiksi tehokkaammin kuin tuotteen hinnan nousu.

Terveysveroilla terveyttä suomalaisille

Suomen Elintarviketeollisuusliitto vastustaa voimakkaasti terveysveroja. Se pelkää niiden ”murskaavan elintarvikealan kilpailukyvyn”. Britannian virvoitusjuomavero ei kuitenkaan vaikuttanut mitään juomien kokonaismyyntiin, eikä virvoitusjuomayritysten osakekursseihin. Terveysveroja voitaneenkin ehkä toteuttaa kansanterveyttä edistäen, eikä siitä aiheudu haittaa elintarviketeollisuudelle.

Suomalaiset kannattavat epäterveellisten elintarvikkeiden verottamista. Vuoden 2021 alussa julkaistussa väestökyselyssä 59 prosenttia vastaajista kannattaa runsaasti sokeria sisältävien elintarvikkeiden verotusta, vain 29 prosenttia vastustaa.