Sairaala- ja päivystysverkon tulevaisuus on ratkaistu hallituksen kehysriihessä. Muutoksia päätettiin tehdä perusterveydenhuollon yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon.

Valtioneuvosto korostaa, että jokaisella hyvinvointialueella säilyy kuitenkin keskussairaala, jossa voidaan hoitaa synnytyksiä sekä tehdä kattavasti leikkaustoimintaa.

Paikkakuntakohtaiset vaikutukset yöpäivystykseen

Hallituksen linjauksen mukaan vuoden 2026 alusta alkaen on mahdollista ylläpitää yöaikaista perusterveydenhuollon päivystystä pitkien etäisyyksien vuoksi Ivalossa ja Kuusamossa sekä kielellisten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi Pietarsaaressa ja Raaseporissa.

Lisäksi perusterveydenhuollon yöpäivystystä voi hyvinvointialueen päätöksellä jatkaa Kemissä ja Savonlinnassa. Aiemmasta poikkeuslupakäytännöstä luovutaan.

Yöpäivystys lakkaa Iisalmessa, Jämsässä, Kouvolassa, Raahessa ja Varkaudessa viimeistään 31.12.2025. Kaikki hyvinvointialueet voivat vapaasti järjestää ilta- ja viikonloppuaikaista kiirevastaanottoa, minkä toivotaan alueilla yleistyvän ja helpottavan sairaalapäivystysten ruuhkia.

Muutoksia erikoissairaanhoidossa ja sairaaloissa

Vuoden alusta alkaen Kemissä, Oulaisissa, Salossa, Savonlinnassa ja Valkeakoskella sijaitsevissa sairaaloissa voi edelleen tehdä päiväkirurgisia leikkauksia, mutta ei raskaampaa, ympärivuorokautista leikkaussalivalmiutta edellyttäviä leikkauksia.

Näissä sairaaloissa voi siis edelleen olla hyvinvointialueiden omalla päätöksellä poliklinikkatoimintaa – esimerkiksi äitiyspoliklinikka – sekä konservatiivisten alojen vuodeosastotoimintaa ja sen edellyttämä sairaalapäivystys (esimerkkinä sisätaudit ja sen alalajit, neurologia, ihotaudit, psykiatria, kardiologia, syöpätaudit, keuhkosairaudet.)

Synnytysten hoito lakkaa Kemissä viimeistään sille myönnetyn poikkeusluvan päättyessä 31.12.2025.

HUS-yhtymä päättää itse sairaaloidensa palveluvalikoimasta, päivystyksistä ja synnytysten hoidosta Uudellamaalla. Hyvinvointialueet voivat ylläpitää myös eri sairaaloissaan sairaalaosastojen vaatimaa päivystystä.

Leikkausoperaatiot ja toimenpiteet

Tiettyjä kevyessä nukutuksessa tehtäviä toimenpiteitä (kevyttä anestesiaa vaativat psykiatriset sähköhoidot, sydämen rytminsiirrot, tietty anestesiahammashoito) voi jatkossa tehdä missä vain terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa on riittävä osaaminen ja potilasturvallisuus toteutuu. Hyvinvointialue voi myös hankkia näitä toimenpiteitä yksityiseltä palveluntuottajalta.

Lisäksi voidaan hankkia päivä- ja lyhytjälkihoitoista kirurgiaa yksityiseltä palveluntuottajalta. Jatkossa hankinnan periaatteista sovitaan yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa.

Asetuksella säädetään tarkemmin yllä mainituista toimenpiteistä ja leikkauksista. Mahdollisuus tulee voimaan heti, kun asiaan liittyvä asetus on annettu, eli tavoitteen mukaan alkuvuonna 2025.

Raskasta, ympärivuorokautista leikkaussalivalmiutta edellyttävää kirurgiaa voi hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta vain, mikäli palveluntuottajan sairaala on yliopistollisen sairaalan tai keskussairaalan välittömässä läheisyydessä ja jos sillä on näihin erottamaton toiminnallinen yhteys. Täten säilyy mahdollisuus hyödyntää muun muassa Coxaa ja Sydänsairaalaa.