Terveyttä tulee edistää suomalaisten mielestä sekä valtiovallan että asuinkunnan päätöksillä, kertoo verkossa toteutettu kansalaiskysely.

Kysely toteutettiin tammikuussa 2019 Netlääkäri.fi-sivuilla. Kyselyyn vastasi yli 700 henkilöä.

Kunnilta odotetaan halpoja liikuntamahdollisuuksia

Vastaajien ykköstoive oli se, että kunnat tarjoaisivat asukkailleen edullisia liikuntamahdollisuuksia. Seuraavaksi suosituin toive oli suolistosyövän seulontojen aloittaminen ja kolmanneksi eniten ääniä keräsi tuen järjestäminen yksinäisille sekä vakavasti sairastuneille ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville.

Vastaajia huoletti erityisesti lasten ja nuorten hätä: lapsille tarvittaisiin halpoja liikuntaharrastuksia, tukea mielenterveyteen, laadukkaampaa kouluruokaa ja parempaa sisäilmaa kouluihin.

Vanhustenhoitoon liittyvä keskustelu näkyi kyselyssä. Palvelut on saatava vastaajien mielestä kuntoon ja muutoinkin terveyspalveluihin on saatava lisää resursseja, jotta päästään eroon kiireisen henkilökunnan ”empatiavajeesta”.

Valtiovallan tulisi poistaa kasvisten arvonlisävero

Valtiovallan tulisi vastaajien mielestä poistaa arvonlisävero hedelmiltä ja kasviksilta. Sen lisäksi mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn on turvattava riittävä rahoitus ja on säädettävä velvoite, jotta terveyskeskuslääkärille pääsee kolmen päivän sisällä.

Lisäksi vastaajien mielestä Suomeen tarvitaan terveystarkastuksia eri ikäluokille ja lisää elintapaneuvontaa kouluihin.