Tyttöjen silpomista yritetään estää myös Suomessa

0

Maailmassa arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 200 miljoonaa silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista. Suomessa asuu arviolta noin 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä tai naista ja noin 650–3 080 silpomisuhan alla olevaa tyttöä.

Lähitulevaisuuden tavoitteena on, että Suomessa asuvia ja oleskelevia tyttöjä ei silvota eikä lähetetä Suomesta ulkomaille silvottavaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi on julkaistu uusi silpomisen estämisen toimintaohjelma.

Toimintaohjelma suosittaa toimia, joiden avulla silpomisperinnettä voidaan estää ja auttaa sen läpikäyneitä tyttöjä ja naisia. Toimet on tarkoitettu niin kunnille, päättäjille, ammattilaisille, järjestöille, perinnettä harjoittavien yhteisöjen jäsenille kuin muille asian kanssa tekemisissä oleville.

Pääasiallisin tarkoitus on lisätä tietoa ja osaamista ammattilaiselle sekä välittää tietoa riskissä oleville ryhmille. Ammattilaiset tarvitsevat koulutusta ilmiön puheeksi ottamisesta, eri tilanteissa toimimisesta ja ilmoitusvelvollisuuksista.

Suomessa on jo toteutettu monia hyviä käytäntöjä tyttöjen silpomisen estämiseksi. Näitä on tarkoitus jatkaa.

Toimintaohjelman on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja laajan ohjausryhmän kanssa. Taustalla on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, niin sanottu Istanbulin sopimus.

Toimintaohjelma julkistettiin tänään eli 6.2.2019, Kansainvälisenä tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaisena päivänä.

Jaa

Kommentoi