Tullilaboratorion tekemissä tutkimuksissa yhdeksässä elintarvikkeessa on todettu kohonnut akryyliamidipitoisuus. Kyseessä ovat ulkomaalaiset, Suomeen tuodut perunalastut ja keksit.

Yllä mainituista tuotteista kuudessa, Saksasta ja Yhdistyneestä Kuningaskunnasta peräisin olevissa kekseissä, akryyliamidipitoisuus vaihteli välillä 360–640 µg/kg. Yhdistyneestä Kuningaskunnasta peräisin olevasta kolmesta perunalastutuotteesta löydettiin akryyliamidia 830-1200 µg/kg.

Eläinkokeissa akryyliamidin on todettu aiheuttavan syöpää. Tästä johtuen vuonna 2017 EU asetti akryyliamidipitoisuudelle suositusarvot, jotka ovat perunalastuille 750 µg/kg ja kekseille 350 µg/kg.

Tulli on antanut kaikista todetuista kohonneista akryyliamidipitoisuuksista maahantuojalle huomautuksen, jonka mukaan valmistajan tulee kiinnittää akryyliamidipitoisuuksiin huomiota ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin saavuttaakseen EU:n raja-arvosuosituksen. Tulli seuraa kyseisten elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuksia myöhemmistä tuontieristä.

Akryyliamidi on yhdiste, jonka ruotsalaiset tutkijat tunnistivat paistetuista elintarvikkeista vuonna 2002. Akryyliamidia muodostuu lähinnä uunissa tai rasvassa paistetuissa, runsaasti hiilihydraatteja sisältävissä elintarvikkeissa,

Viranomaiset ovat vaitonaisia tuotemerkeistä. Tulli ei julkaise tuotteiden nimiä, sillä niitä ei ole määrätty vedettäviksi pois markkinoilta tässä vaiheessa, vaan tulevia tuote-eriä seurataan.

Kuvan keksit eivät liity tapaukseen. Kuvituskuva.