Laki raskaudenkeskeytyksestä on muuttunut. Syyskuun alusta alkaen raskaus voidaan keskeyttää pelkästään naisen omaan pyyntöön perustuen. Näin voidaan menetellä kahdennentoista raskausviikon loppuun saakka. Aikaisemmin tällaisen raskauden keskeyttämiseen vaadittiin useimmissa tapauksissa kahden lääkärin lausunto, ja raskauden keskeytykselle tuli esittää peruste.

Lakimuutoksella ei muuteta kahdennentoista raskausviikon jälkeen tehtävien keskeytysten menettelyjä. Kahdennentoista raskausviikon jälkeen keskeytys on pääsääntöisesti mahdollista Valviran myöntämän luvan perusteella.

Lakiuudistuksen myötä laissa raskauden keskeyttämisestä säädetään myös psykososiaalisen tuen antamisesta. Raskauden keskeytystä pyytävällä tai sitä harkitsevalla ja toisella vanhemmalla on oikeus saada tarvitsemaansa psykososiaalista tukea.