Hyvänlaatuisen aivokasvaimen neurokirurginen leikkaushoito parantaa iäkkäiden, hyväkuntoisten potilaiden elämänlaatua ja lisää elinvuosia, selvisi suomalaistutkimuksessa.

Aivoja ympäröivistä aivokalvoista lähtöisin oleva meningeooma on yleisin hyvänlaatuisista aivokasvaimista. Meningeoomia hoidetaan pääasiallisesti neurokirurgisilla leikkauksilla. Koska leikkaushoidon riskit lisääntyvät iän ja muiden sairauksien myötä, yli 80-vuotiaita aivokasvainpotilaita ei suuressa osassa maailmaa leikata.

Suomessa vanhusväestön elinajanodote ja toimintakyky ovat parantuneet viime vuosikymmeninä ja iäkkäiden mutta hyväkuntoisten aivokasvainpotilaiden määrä kasvaa jatkuvasti. Siksi HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan neurokirurgian yksikössä on hoidettu yhä useammin leikkauksella aivokasvaimen takia toimintakykynsä menettäneitä iäkkäitä potilaita.

Aikaisemman tutkimusnäytön puutteellisuuden vuoksi Helsingin yliopisto ja HUS ovat tutkimuksessaan selvittäneet leikkausten tuloksia. Tutkimus koostui kaikista HUS neurokirurgian klinikassa vuodesta 2010 lähtien leikatuista 80-vuotiaista tai vanhemmista meningeoomapotilaista. Potilaita oli yhteensä 83. Tutkimuksen tulokset on julkaistu vastikään Scientific Reports -tiedelehdessä.

Leikkaushoito parantaa iäkkäiden ennustetta

Tulosten mukaan tarkkaan harkittu leikkaushoito korkeatasoisessa yliopistosairaalassa näyttäisi olevan kannattavaa jopa iäkkäille aivokasvainpotilaille. Leikattujen potilaiden pitkäaikaisennuste ei poikennut saman ikäisen suomalaisväestön elinajanennusteesta. Lisäksi lähes puolet laitoshoitoon aivokasvaimen takia päätyneistä potilaista pääsi palaamaan omaan kotiinsa leikkaushoidon ansiosta.

– Tuloksemme osoittavat, että kasvaimen kirurginen poisto saattaa olla elämänlaatua parantava ja jopa hengenpelastava hoito hyvinkin iäkkäillä aivokasvainpotilailla, erityisesti kun huomioidaan yli 80-vuotiaiden, toimintakykynsä menettäneiden aivokasvainpotilaiden huono ennuste ilman leikkaushoitoa, päätutkija Ilari Rautalin valottaa.

Tutkimuksen ohjaaja, HUS neurokirurgian osastonylilääkäri ja dosentti Miikka Korja korostaa tutkimustulosten merkitystä neurokirurgin näkökulmasta. Korja on yksi iäkkäiden potilaiden meningeoomaleikkauksia tekevistä neurokirurgeista.

– Nämä leikkaukset ovat vaativia ja komplikaatioiden riski on suuri. Siksi olemme jokaisen leikkauksen kohdalla joutuneet pohtimaan, kestävätkö nämä suhteellisen hauraat vanhukset elimistölle raskasta ja vaativaa leikkausta vai aiheutammeko loppujen lopuksi enemmän haittaa kuin hyötyä. Alustavat tutkimuksemme ovat huojentavia ja rohkaisevia – leikkaushoitomme mahdollistaa osalle iäkkäistä paluun laitoksesta kotiin ja parantaa myös jäljellä olevien elinvuosien toimintakykyä, Korja iloitsee.